erfgoedobject

Langgestrekte hoeve

bouwkundig element
ID: 26408   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26408

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Langgestrekte hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Langgestrekte hoeve in de straatbocht, thans op ongelukkige wijze ingeplant aan de brede viaduct over de spoorweg. Volgens jaartal in dakpannen in het zuidelijke dakschild daterend van 1768, later inwendig aangepast en uitgebreid. De plaatsing van het jaartal doet vermoeden dat het oorspronkelijk woonhuis later uitgebreid werd met twee traveeën ten westen.

Het huidige witgeschilderde boerenhuisje op gepikte plint vertoont een vernieuwde voorgevel (eertijds achtergevel ?) van drie traveeën met rechthoekige, beluikte vensters en een nieuwe deur in rechthoekige bakstenen omlijsting naar oud model. Links daarvan iets vooruitspringende stalvleugel, vermoedelijk oorspronkelijk achtergevel van het woonhuis, met grote rechthoekige stalpoort en klein beluikt venstertje (van opkamer ?). De linker, verankerde zijgevel is afgewerkt met een aandak met vlechtingen. De achtergevel, vroegere voorgevel, vertoont drie rechthoekige vensters met houtwerk en persiennes uit de tweede helft van de 19de eeuw. Uiterst rechts stalvleugeltje. Overluifelde deur met gedeeltelijke omlijsting van kleine baksteen.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 1983


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Langgestrekte hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26408 (Geraadpleegd op 02-06-2020)