erfgoedobject

Kasteeldomein Kapellegoed

bouwkundig element
ID
26411
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26411

Juridische gevolgen

Beschrijving

Vermoedelijk zeer oude nederzetting; hiervan getuigen de aanleg van de dreef en de dubbele omwalling. Weinig over de historiek bekend. Reeds vermeld in de Gentse schepenregisters in 1398. In akte van 1771 zogenaamd "Triumfkasteel in sijn dobbel wallen". Oorspronkelijk dubbel omwald, de walgracht voor het kasteeltje werd in 1956 gedempt.

Bijhorend pachtgoed, nu nummer 30, zogenaamd Het Deelhof, in oorsprong van voor 1594, in de loop van de tijd aangepast en verbouwd.

Het goed is heden toegankelijk langs lindedreef naast de oostelijke walgracht, afgesloten met arduinen pilasters. Men bereikt het met gras begroeide voorerf (met onder meer een Japanse notelaar) over het walbrugje, afgesloten door een fraai ijzeren hek tussen gecanneleerde arduinen zuilen met siervaasbekroning.

Het oudere U-vormig grondplan van het onderkelderde kasteel (17de eeuw) werd door opvulling van het inspringende middengedeelte tussen de risalieten in 1852 omgevormd tot het huidige rechthoekige grondplan met nieuwe voorgevel.

Bakstenen, midden 19de-eeuwse voorgevel, ontpleisterd in 1951, van zeven traveeën en twee en een halve bouwlaag op hardstenen plint. Nu licht vooruitspringend middengedeelte van vijf traveeën met rechthoekige vensters. Op hoofdverdieping bekroond met driehoekig fronton op consooltjes, in de zijtravee gewone kroonlijst. Boven de kroonlijst op modillons gietijzeren dakhek. De schoorstenen op de schilddaken boven de zijtravee (voorheen risalieten) zijn afgedekt met een tafeltje. Voorts rechthoekige vensters. Rechthoekige voordeur in geprofileerde arduinen omlijsting met rechte kroonlijst op rolwerkconsoles; ervoor twee liggende leeuwen, eertijds op brug over walgracht.

De rechterzijgevel getuigt van verschillende bouwcampagnes: op de uiterst rechtse travee sporen van gedichte kruiskozijnen (17de eeuw) op twee bouwlagen. Centrale beglaasde travee van trapkast en links trapezoïdale uitbouw (recenter). Linker zijgevel met bouwnaad na de tweede travee. Achtergevel met kelderverdieping in de resterende gracht van de binnenste omwalling. Imitatie bak- en zandsteenbekleding. Grotendeels laat 18de- of begin 19de-eeuws uitzicht met vooruitspringend middenrisaliet bekroond met driehoekig fronton voorzien van met guirlandes versierde oculus. Gewone rechthoekige vensters met bewaard houtwerk.

Binnenin: kelders overwelfd met gedrukte kruisgewelven (17de eeuw). Hal versierd met grisailles op doek. Aan de achterzijde drie kamers in 18de-eeuwse stijl, waarvan voornamelijk de rechter kamer opmerkelijk is door de panelen met romantische schilderingen op doek uit de tweede helft van de 18de eeuw en schouwmantel onder ander versierd met profielbuste in medaillon. Links salon, volgens bewoner eertijds in balk gedateerd 1678, opvallend door zijn rondboognissen met mythologische beelden in de vier hoeken van de kamer, voorts typisch eind 18de-eeuwse versieringen. Sobere 18de-eeuwse trap.

In de wal aan de achterzijde van het kasteel, links en rechts van de walbrug vierkante duiventillen van gesinterde baksteen met leien tentdakje. Verderop 18de-eeuws tuinpaviljoentje onder mansardedak.

Links van het kasteeltje groot dienstgebouw opklimmend tot de 18de eeuw. Ontpleisterd breed gebouw gemarkeerd door twee zijrisalieten van drie traveeën (links vroegere oranjerie en rechts paardenstal) met rondboogvormige arcade onder schilddak en daartussen een lager gedeelte van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag (voorheen hovenierswoning) onder zadeldak met dakruitertje. Laatst genoemde gevel vertoont een arcade op de benedenverdieping, halfronde bovenvensters en middenin de gevel bekronend driehoekig fronton. Op rechter zijgevel sporen van puntgevel met muurvlechtingen (oudere kern). Tegenover het buitenste walbrugje begroeide ijskelder, nu in gebruik als stookplaats van huisafval.

  • Kadasterarchief Gent, mutatieregisters, Drongen, schetsen, 1852 (nummer 94).
  • KERCKHAERT N., Oude Oostvlaamse hoeven, Gent, 1977, p. 90-91.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 1983

Aanvullende informatie

Het kasteel, waarvan het dienstgebouw midden 19de eeuw aangepast werd door architect Louis Minard in neoclassicistische stijl, ligt in een omgracht park, omgeven door bomenrijen die ook de uitbreiding van het park ten oosten met onder meer de moestuin omheinen. De gronden van het nabij gelegen neerhof zijn aan drie zijden voorzien van walgrachten. Het goed is toegankelijk via een lindedreef naast de oostelijke walgracht. Een tweede dreef, ten noorden, leidt naar de Varendrieskouter. De bakstenen ijskelder in het park werd in 1857-1858 gebouwd door de familie Stalins. De ijskelder bleef tot 1927 als dusdanig in gebruik. Een tunnel van 3 meter en een stenen trap leiden naar een ronde put van circa 1,5 meter onderaan en 6 meter bovenaan. De ijskelder met boombeplanting bereikt een hoogte van 3 meter boven de grond.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO001085, Kastelen en buitenplaatsen te Gent (S.N., 1997).
Auteurs : Cox, Lise
Datum: 12-08-2015

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasteeldomein Kapellegoed [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26411 (Geraadpleegd op 17-06-2021)