erfgoedobject

Hof De Guchteneëre

bouwkundig element
ID
26435
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26435

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hof De Guchteneëre
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Hof De Guchteneëre
    Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Hoeve bekend staand als het zogenaamd Hof De Guchteneëre. Oorspronkelijk hoogstwaarschijnlijk een heerlijkheid (naam niet bekend). Vermoedelijk met een hooghof en een neerhof en als dusdanig afgebeeld op het plan van Horenbault van 1619. Omvatte een omwalde ronde motte met kasteeltje(?) op de noordoostelijk hoek van een rechthoekig omwald hof met alleenstaand huis en een toegangspoort aan de zuidkant. Wordt in 1750 vermeld als "een hofstedeken met huys ende Hof van plaisance". Deed tevens in 18de eeuw dienst als ontvangerij der rijksschatting.

Tenminste sinds begin 19de eeuw omvatte de site twee afzonderlijke hofsteden, tot nu bekend als het "Hof van Bruyneel" (verdwenen) op de vroegere motte en het nog bestaande "Hof De Guchteneere" op het rechthoekig omwald hof aan de straat. Volgens kadastergegevens heette het hof van Bruyneel vroeger het Meershof (confer ook de nabije Meersemdries) en was het een verbouwing in L-vorm van een vroegere U-vormige gebouwenformatie. De ronde walgracht werd omstreekt 1936 gedeeltelijk gedempt tot zijn huidige vorm en de hoeve zelf werd in 1966 gesloopt.

Het Hof De Guchteneere bewaart zijn walgrachten nog aan de noord- en oostkant en is aan de straatzijde afgesloten met een haag. Hoeve met losse bestanddelen in U-vorm geschikt rondom een van de straat niet zichtbaar binnenerf.

Toegankelijk via een doorrit in de schuur (evenwijdig met de straat) die de vroegere toegangspoort (16de eeuw ?) zou incorporeren. Verankerde en gewitte bakstenen dwarsschuur onder steil zadeldak (Vlaamse pannen). Aan de straatkant, rechts van de later aangebrachte rechthoekige doorrit, vertoont de gevel duidelijke sporen van de oorspronkelijke doch gedichte korfboogvormige toegangspoort, naar verluidt voorheen met valdeur en brug over de heden gedempte voorwal. Gevel voorts verstevigd door twee later aangebrachte steunberen waarvan een midden de gedichte korfboog. Vrij recente kleine rechthoekige vensters. Erfgevel met lage aanbouwsels onder verlengd dekschild. Kleine aanbouwsels onder lessenaarsdak tegen de zijpuntgevels.

Boerenwoning (westkant) bestaande uit drie gedeelten met verschillend volume en verspringende nokhoogte. Gewitte en verankerde baksteenbouw met gecementeerde plint. Zadeldaken met Vlaamse pannen, middelste vroeger met klimmende dakkapel. Grootste middendeel (vijf traveeën) bewaart hoogstwaarschijnlijk zijn 16de-eeuwse kern met links sporen van zijpuntgevel met muurvlechtingen. Lage korfboogdeur in geprofileerde zandstenen omlijsting met negblokken en rozetversiering op de boog. Vernieuwde rechthoekige vensteropeningen en aflijnende daklijst met hanggoot.

Interieur met deels bewaarde grote originele Vlaamse haard tussen derde en vierde travee met links bewaarde zandstenen schoorsteenwang: eindigend op gesculpteerde console in de vorm van een gotisch vrouwenhoofdje. Opkamer aan de achterzijde.

Lager aanbouwsel van vier traveeën (zuiden) naar verluidt een eertijds binnenin 1766 gedateerde woning. Recentere aanbouwsels aan noord- en westkant.

Oostelijke erfzijde afgezet met eind 19de-eeuwse dwarsschuur en recentere stallen. Gewit bakstenen bakhuisje aan noordkant van erf.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent, afdeling XXI (Gentbrugge), 1854/7 en 1936/6.
  • WAEYTENS G. 1973: Uit het archief van het hof "De Guchteneëre", Jaarboek van het heemkundig genootschap Land van Rode, Gentbrugge, 14-21.

Bron: BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4nd, Brussel - Gent.
Auteurs: Verbeeck, Mieke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hof De Guchteneëre [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26435 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.