Kasteel Claeys-Bouüaert-Van Assche, ook De Naeyer-Verhaeghen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gentbrugge
Straat De Naeyerdreef
Locatie De Naeyerdreef zonder nummer, 2, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Deels Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasteel Claeys-Bouüaert-Van Assche, ook De Naeyer-Verhaeghen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Voormalig buitengoed met behouden haast vierkante omgrachting gelegen in een groene zone. Reeds voorgesteld op de kaart van Deventer (circa 1560). Volgens kadastergegevens werd een gebouw met rechthoekige plattegrond daterend van voor 1836, in 1907 vergroot aan de noord-, oost- en westkant, waarschijnlijk met behoud van de oudere kern.

Licht neoclassicistisch getint kasteel in verwaarloosde toestand wachtend op een nieuwe bestemming. Onderkelderde woning van het dubbelhuistype met twee verdiepingen, afgedekt met mansardedak (leien en roofing), aan alle zijden voorzien van één, twee of drie dakkapellen en een oeil-de-boeuf boven de deurtravee. Vrijwel onversierde witbepleisterde lijstgevels, met uitzondering van de zuidgevel voorzien van een of twee uitbouwsels. Rechthoekige vensters van verschillend formaat en drielichten, op omlopende arduinen kordons. Benedenverdieping van de voorgevel (oosten) vertoont voor de drie linker traveeën een polygonale, grotendeels glazen veranda ter breedte van de rechts uitspringende venstertravee inspringende vleugeldeur onder waaiervormige glazen luifel met gebogen ijzeren draagstuk dat de stoep overspant.

Midden vertoont de achtergevel (westen) een driezijdige uitsprong van twee en een halve bouwlaag, met de allures van een toren, bekroond door een afgeknotte achtzijdige spits met ijzeren sierhek.

Koetshuis(?) gelegen aan de De Naeyerdreef midden aan de zuidwal. Lang rechthoekig gebouw met één verdieping en vier traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen), vermoedelijk eveneens een begin twintigste-eeuwse aanpassing van een achttiende-eeuwse constructie (confer behouden rechteraandak met muurvlechtingen). Afbladderende bepleisterde bakstenen lijstgevel met gepikte plint. Licht uitspringend poortrisaliet met rechthoekige fronton; rechthoekige poort geflankeerd door smalle gedichte rechthoekige deuropeningen, voorzien van omlijst rondboogveld met segmentboogvormig zoldervenster. Gedeeltelijk gedichte rechthoekige vensters met pseudo-ramen op arduinen lekdrempels. Verankerde rechterzijtuitgevel met getoogd topvenster.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent, afdeling XXIII (Gentbrugge), 1907/36.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.

Auteurs: Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Aanvullende informatie

De sloop van het kasteel werd in 1986 kadastraal geregistreerd. Enkel de walgracht en het gebouw aan de dreef (het koetshuis?) bleef bewaard.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent, afdeling XXIII (Gentbrugge), 1986/17.

Auteur niet publiek (31-03-2014 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gentbrugge

Gentbrugge (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.