erfgoedobject

Textielbedrijf E. De Porre

bouwkundig element
ID
26461
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26461

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig textielbedrijf E. De Porre, gesticht in 1895. Eerst katoenweverij, in 1927 uitgebreid met een spinnerij. Het merendeel van de gebouwen werd opgericht na de oorlogsschade van 1944. In 1982 stopzetting van het bedrijf. Onderhandelingen voor de aankoop door het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel zijn aan de gang.

Ingangspoort met links portierswoning. Ten westen van een geplaveide binnenplaats, oud weverijgebouw onder raekemdaken, uit eind 19de eeuw.

Ten zuiden merkwaardige betonnen watertoren uit de dertiger jaren. In ketelhuis twee stoomketels "De Naeyer-Willebroek, 1907" en één ketel van "J. Piedboeuf-Jupille, 1905" . In machinezaal met schoorsteen bevinden zich een stoomturbine "Stal, Svenska, Turbin-fabrikas", een condensator en economiser.

Ten noorden en oosten enkele begin 20ste-eeuwse industriële hallen met vakwerkliggers of troggewelfjes op eenvoudige gietijzeren zuilen.


Bron: BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4nd, Brussel - Gent.
Auteurs: Verbeeck, Mieke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

De site wordt sinds 2010 door sogent herbestemd en herontwikkeld tot een multifunctionele site met ruimte voor groen, wonen en publieke functies. Blikvanger is het wijkpark De Porre, ontworpen door het Buro Voor Vrije Ruimte en Vandriessche Architechten en gerealiseerd in 2014. In het nieuwe parkontwerp werden enkele erfgoedelementen van de vroegere site geïntegreerd. De betonnen watertoren werd gerestaureerd, evenals de stoomturbine. De stoomturbine is een vrijstaand element geworden in het park, geplaatst onder een glazen bescherming. Behalve het park en een gedeeltelijke sloop van de bebouwing op de westzijde van de site, werd een pakhuis herbestemd tot het wijkcentrum Open Huis De Porre. Dit ontwerp was in handen van het tijdelijke samenwerkingsverband van aNNo-architec-ten, In-tense en architect F. Velghe. Bureau Nero ontwierp de uitbreiding van de basisschool De Sportschool die ook op de site tot stand kwam. Enkele andere gebouwen wachten nog op een toekomstige herbestemming. Zo zijn de industriële hallen qua structuur bewaard en worden ze vermoedelijk herbestemd tot woonfuncties.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Textielbedrijf E. De Porre [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26461 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.