erfgoedobject

Kasteeldomein Coninxdonck

bouwkundig / landschappelijk element
ID
26482
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26482

Juridische gevolgen

Beschrijving

Kasteel Coninxdonck, ook zogenaamd Slooverskasteel. Het huidig kasteel, voormalig buitenverblijf genaamd Coninxdonck, werd in eerste kwart 19de eeuw opgetrokken ter vervanging van een ouder slot dat in 1313 eigendom was van Elisabeth Muysconinckx, dame van Coninxdonck, gehuwd met Boudewijn Borluut. Funderingen van de oudste constructie zouden bewaard zijn.

Het kasteel ligt in de noordoostelijke hoek van een omwald nagenoeg vierkant domein en waarvan het vroeger door de nog bestaande vijver en een in 1890 gedempte walgracht (westen) afgesloten was. Het domein, dat een park met vijver en bijgebouwen, weiland, boomgaard en een omgrachte hoeve (nummer 120) (zuidoostelijke hoek) omvat, is afgezet door dreven. Noordelijke dreef ook zogenaamd Slooversdreve beplant met honderd linden, overige dreven en aan de straat (oosten) afgeboord met populieren.

Kasteeltje in empirestijl van twee bouwlagen en vijf traveeën, onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit eerste kwart 19de eeuw met latere uitbreidingen; aangepaste gevels voor noord- en oostkant van 1890.

Voorgevel (zuiden), heden gecementeerde lijstgevel met dubbelhuisopstand begrensd door onversierde hoekpilasters. Drie middentraveeën voorzien van portiek van twee bouwlagen die zich als een uitspringend middenrisaliet voordoet met breed driehoekig fronton waarin blind rondboogveld. Vier klassieke zuilen met Ionisch kapiteel voor begane grond onder vlakke architraaf met kroonlijst, vier vierkante pijlers erboven eindigend op Griekse buste (twee mannen en twee vrouwen) onder dekplaat en brede vlakke architraaf met houten kroonlijst. Rechts behouden getralied en beluikt rondboogvormig benedenvenster. Venetiaans deurvenster geflankeerd door blinde rondboogvensters. Eveneens beluikte doch rechthoekige deurvensters op de bovenverdieping, in zijtravee met smalle ijzeren leuning. Balkon van portiek afgezet met ijzeren leuning. Bakstenen rechterzijpuntgevel (oosten) met natuurstenen plint, hoekblokken, linkerschouderstuk, geveltopaflijning met bolornamenten en centrale versierde gevelsteen, volgens kadastergegevens van 1890. Getraliede vensters met natuurstenen latei en omlijste ronde topoculus.

Vlak afgedekte vierkante toren op noordoostelijke hoek van twee en een halve bouwlaag afgelijnd door natuurstenen kroonlijst met blinde bakstenen attiek. Hoekkettingen, beluikt rondboogvenster en omlijste ronde oculus in de oostelijke gevel. Beraapte achtergevel (noorden). Westelijk aanbouwsel in verlengde van hoofdgebouw van twee en een halve bouwlaag en vier traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen) met verankerde en gecementeerde voorgevel.

Ten oosten achter de toegangsbrug met twee vierkante gemetste hekpijlers: bewaarde oude ijskelder gelegen tussen walgracht en vijver.

Ten westen op een heuvel gebouwd bakstenen tuinhuis uit eind 19de eeuw onder pannen zadeldak met overstekende dekschilden. De kelderverdieping geeft aan de achterzijde uit op het lagergelegen weiland en doet dienst als stal.

Dienstwoning met bijhorende stallen en koetshuis daterend van 1890 voornamelijk gesitueerd achter het kasteel aan de noordkant nabij de zijingang.

Interieur

Twee salons en centrale polygonale hal in empirestijl met behouden stucversiering van plafonds en schoorsteenmantels; rechtersalon met twee deuren voorzien van "chinoiserieën"; hal met fraai versierde deurstukken, onder meer vergulde sfinxen.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent, afdeling XXI (Gentbrugge), 1890/12.

Bron: BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4nd, Brussel - Gent.
Auteurs: Verbeeck, Mieke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Is deel van
    Kasteelsite Heusden-Gentbrugge

  • Is deel van
    Koningsdonkstraat

  • Omvat
    Hoeve


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Kasteeldomein Coninxdonck [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26482 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.