erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
26483
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26483

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kasteeldomein Coninxdonck
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Kasteeldomein Coninxdonck
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
  Deze vaststelling was geldig van tot

 • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kasteel Coninxdonck
  Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Omgrachte voormalige hoeve van het semigesloten type, heden buitenverblijf, gesitueerd in de zuidoostelijke hoek van het omwalde domein van kasteel Coninxdonck waar zich vanouds een hoeve bevond. Huidige witgekalkte bakstenen gebouwen met gepikte plint en sierankers, onder pannendaken, volgens kadastergegevens daterend van voor 1830, doch door verscheidene latere aanpassingen (voornamelijk van de muuropeningen); uitzicht van tweede helft 19de eeuw.

Woonhuis (oosten) vooraan (evenwijdig met de straat) met midden een verspringing in de lijstgevel: links dubbelhuis van vijf traveeën, rechts twee lage rechthoekige vensters met halfrond bovenlicht aan weerszijden van een lage, brede gedichte rechthoekige doorgang(?) onder een ruitvormige gevelversiering. Haaks achteraangebouwde, aangepaste stalvleugel (zuiden) eveneens met zadeldak. Achterzijde (westen) van binnenerf afgesloten door brede rechthoekige dwarsschuur onder schilddak (pannen) met een bewaard klimmend laaddakvenster. Rechtertravee met lage rechthoekige deur waarvan de latei op geprofileerde imposten naar de oude oorsprong der hoeve verwijst. Het cirkelvormig met natuursteen geplaveide gedeelte van het binnenerf zou een overblijfsel zijn van een verdwenen rosmolen.

 • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent, afdeling XXI (Gentbrugge), 1882/10.

Bron: BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4nd, Brussel - Gent.
Auteurs: Verbeeck, Mieke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Is deel van
  Kasteeldomein Coninxdonck


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26483 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.