Hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gentbrugge
Straat Koningsdonkstraat
Locatie Koningsdonkstraat 120, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Kasteel Coninxdonck

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Kasteeldomein Coninxdonck

Deze bescherming is geldig sinds 13-03-1996.

Beschrijving

Omgrachte voormalige hoeve van het semi-gesloten type, heden buitenverblijf. Gesitueerd in de zuidoostelijke hoek van het omwalde domein van kasteel Coninxdonck waar zich vanouds een hoeve bevond. Huidige witgekalkte bakstenen gebouwen met gepikte plint en sierankers, onder pannendaken, volgens kadastergegevens daterend van voor 1830, doch door verscheidene latere aanpassingen (voornamelijk van de muuropeningen) uitzicht van tweede helft 19de eeuw.

Woonhuis (oosten) vooraan (evenwijdig met de straat) met midden een verspringing in de lijstgevel: links dubbelhuis van vijf traveeën, rechts twee lage rechthoekige vensters met halfrond bovenlicht aan weerszijden van een lage, brede gedichte rechthoekige doorgang(?) onder een ruitvormige gevelversiering. Haaks achteraangebouwde, aangepaste stalvleugel (zuiden) eveneens met zadeldak. Achterzijde (westen) van binnenerf afgesloten door brede rechthoekige dwarsschuur onder schilddak (pannen) met een bewaard klimmend laaddakvenster. Rechtertravee met lage rechthoekige deur waarvan de latei op geprofileerde imposten naar de oude oorsprong der hoeve verwijst. Het cirkelvormig met natuursteen geplaveide gedeelte van het binnenerf zou een overblijfsel zijn van een verdwenen rosmolen.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent, afdeling XXI (Gentbrugge), 1882/10.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.

Auteurs: Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Relaties

maakt deel uit van Kasteeldomein Coninxdonck

Koningsdonkstraat 116-120, Gent (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.