erfgoedobject

Pastorie Sint-Lievenparochie

bouwkundig element
ID
26556
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26556

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Neogotische pastorie
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Dekenij-pastorie met voorgevel in late stukadoorsneogotiek. Onderkelderd breedhuis van het enkelhuistype met vijf traveeën en twee bouwlagen, onder zadeldak (pannen), volgens kadastergegevens van 1877. Witbepleisterde lijstgevel op natuurstenen sokkel. Rechts licht uitspringende deurtravee bekroond met op drielob overstekende trapgevel met ezelsrugjes. Vensters per travee ingeschreven in rondboogvormige spaarvelden met verbonden booglijsten. Getoogde benedenvensters met gebogen druiplijst. Benedenverdieping afgelijnd door onderbroken arduinen afzaat op consooltjes. Rondboogvormige bovenvensters met tweeledig traceerwerk. Borstwering versierd met friezen met vierlobjes. Omlijste rondboogdeur met posten voorzien van driekwartzuiltjes en onder met arduin afgelijnde wimberg. Blinde rondboognis in de top met veelhoekige console op gesculpteerd kraagstuk. Met drielobjes versierde daklijst op consoles.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent, afdeling XX (Ledeberg), 1877/14.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983

Aanvullende informatie

Vermoedelijk werd de pastorie van Ledeberg ontworpen door architect Modest De Noyette. Hierop lijken verschillende ontwerptekeningen in het Gentse Stadsarchief te wijzen (die wel verschillen van de uiteindelijke realisatie). Deze plannen dateren respectievelijk uit 1870 en 1874.

  • Informatie verstrekt door P.J. Lachaert.
  • Stadsarchief Gent, GAL, nr. 796.
Datum: 30-06-2018

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Pastorie Sint-Lievenparochie [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26556 (Geraadpleegd op 23-06-2021)