erfgoedobject

Vergaderlokaal van de harmonie Concordia

bouwkundig element
ID
26559
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26559

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig vergaderlokaal van de harmonie Concordia gebouwd door notaris J. Eggermont, naar verluidt sinds 1883 gemeentehuis en tevens burgerwachtkazerne, sinds 1894 was de brandweerkazerne ondergebracht in een zijvleugel (heden lokalen Technische Dienst), heden dienstencentrum.

Imposant neoclassicistisch bouwwerk van drie bouwlagen met entresol en negen traveeën, onder zadeldak (nok parallel met de straat, Vlaamse pannen), volgens kadastergegevens daterend van 1878. Horizontaliserende, bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel met arduinen parement voor de begane grond, entresol tussen arduinen cordons. Naar verluidt voorheen voorzien van een glazen luifel over de volledige gevelbreedte. Bovenverdieping begrensd door brede samengestelde hoekpilasters met omlijste blindnissen. Licht uitspringend middenrisaliet van drie traveeën tussen superposerende pilasters met balkon en driehoekig fronton, met attiek waarin het wapenschild van Sint-Pietersabdij. Topstuk met beeld van klauwende leeuw met wapenschild. Begane grond met drielichten, twee ondiepe portieken met hek en hoge centrale rondboogdeur. Bel-etage met omlijste rechthoekige deurvensters met ijzeren leuningen, onder kroonlijsten op consoles. Vierkante bovenste vensters in geriemde omlijstingen met oren en stucsluitsteen. Hoofdgestel met gelede architraaf, onversierd fries, op de hoeken gekorniste kroonlijst met klossen en tandlijst, op modillons ter hoogte der pilasters.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent, afdeling XX (Ledeberg), 1878/45.
  • Onuitgegeven nota's Valeer De Smet en Gerard Waeytens.

Bron: BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4nd, Brussel - Gent.
Auteurs: Verbeeck, Mieke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vergaderlokaal van de harmonie Concordia [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26559 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.