erfgoedobject

Kasteeldomein Kervijn d'oudt Mooreghem

bouwkundig / landschappelijk element
ID
26581
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26581

Juridische gevolgen

Beschrijving

Ruim omwald domein toegankelijk langs ijzeren hek tussen dubbele hekpijlers (vierkante en ronde) met vaasbekroning, ten zuiden aan de walgracht bewaarde ijskelder, vermoedelijk nog uit de 18de eeuw, ten noordoosten ruime dienstgebouwen.

Historiek

Reeds in de 18de eeuw bestond in deze uiterste noordoostelijke hoek van Mariakerke een kasteel gebouwd op de akkers van de heer de Beer, baron van Meulebeke. Het omwalde goed was ten noorden begrensd door een vestinggracht zogenaamd de "linie", later gewoon een afwateringsvliet van de Kalebeek of Lievevaardeken (verdwenen na de aanleg van de Ringvaart). Eind 18de eeuw was vermoedelijk de heer Van den Broucke eigenaar en uit deze periode moet de nog bewaarde ijskelder dateren. Adolf Kervijn werd eigenaar van het kasteel in 1849, in 1855 liet hij de gebouwen optrekken. In 1884 liet zijn opvolger verbouwingswerken uitvoeren en werd het huidige kasteel in neo-Vlaamserenaissance-stijl naar ontwerp van architect J. Schadde opgetrokken. Na 1918 werd het door de eigenaar niet meer bewoond. Het deed enige tijd dienst als meisjeskostschool en rusthuis voor paters der Heilige Harten. Thans leegstaand. Het omliggende park werd circa 1970 gedeeltelijk onteigend voor de aanleg van de industrieweg.

Beschrijving

Hoog herenhuis met opschriften in cartouches en gedenkplaat op de gevel van de huiskapel links van het gebouw met volgend bouwopschrift "MDCCCLXXXIV - MDCCCLXXXV reaedificavit Eduardus - Maria - Ghislenus Kervijn - d'oudt-Mooreghem Jos. Schadde auctore". Hoofdgebouw in neo-Vlaamserenaissancestijl opgetrokken uit bak- en hardsteen, op de plaats van een ouder kasteeltje. Drie bouwlagen van vijf traveeën boven souterrain; zadeldak (leien) met dakkapellen. Rechthoekig grondplan met aan de voorgevel twee rechthoekige uitspringende zijrisalieten en aan de achtergevel halfrond uitgebouwd middenrisaliet overeenstemmend met het grondplan van het vroegere kasteel. Zijgevels in 1884-85 verruimd met polygonale aanbouwsels: links huiskapel met één bouwlaag en aanleunend bijgebouw en rechts traptoren onder peerspits. Voorgevel belijnd door hardstenen speklagen. Rechthoekige vensters op de eerste twee verdiepingen en getoogd op de bovenste verdieping. De vensters van de hoofdverdieping zijn verrijkt met een halfrond boogveld voorzien van cartouches met opschriften met voornamen van de eigenaarsfamilie. Ingang eertijds overluifeld met afdak in glas en ijzer. Afwerking der gevels geïnspireerd op de in- en uitgezwenkte renaissancegevels, op schoorsteen gedateerd A° 1884.

Ten oosten van het kasteel ruime dienstgebouwen van 1851, verbouwd op U-vormig grondplan in 1886, rondom een met gras begroeid en gekasseid plein met pomp en duiventil. Bakstenen gebouw van twee bouwlagen onder pannendaken met dakruitertje. Gevels geleed door lisenen op arduinen sokkel waartussen getoogde vensters en deuren, op de benedenverdieping beluikt.

  • BRAEKELEIRS J. 1977: Heemkundige sprokkelingen over Mariakerke, Mariakerke, 181-182.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  :

Aanvullende informatie

Het kasteel, dat begin jaren 1990 gedeeltelijk uitbrandde en gerenoveerd werd, wordt omgeven door een park in landschappelijke stijl. De ruime moestuin met voormalige oranjerie, omgevormd tot woning, wordt omgeven door muren die rondom volledig verzwaard zijn met overhoekse steunberen. Ten zuiden, ter hoogte van de verbreding van de gracht aan de Durmstraat, werd een hoge beboomde ijskelder uitgegraven. De gemetselde poort ervan draagt het jaartal 1858. Aan de overkant van de tot vijver verbrede gracht werd een gedenkteken (1837) ter nagedachtenis van Nathalie geplaatst. Verder bevindt zich in het park nog een bunker uit de Tweede Wereldoorlog.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO001085, Kastelen en buitenplaatsen te Gent (S.N., 1997).
Auteurs : Cox, Lise
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Kasteeldomein Kervijn d'oudt Mooreghem [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26581 (Geraadpleegd op )