erfgoedobject

Afspanning In den groenen staek

bouwkundig element
ID
26600
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26600

Juridische gevolgen

Beschrijving

Oude afspanning op de hoek met de Eeklostraat, reeds als zodanig vermeld in 1784.

Aan de straatkant, witgeschilderd bakstenen gebouw van één bouwlaag op gepikte plint met zadeldaken (pannen), vermoedelijk uit de tweede helft van de 18de eeuw. Sporen van jaarankers 17.. op de linker zijgevel. Voorgevel van zes traveeën met dubbelhuisopstand. Licht getoogde deur en vensters met persiennes behalve het uiterst links venster (huidige keuken). Gelijkaardige rechterzijgevel van drie traveeën. Ernaast hekpijlers met ijzeren hek en afsluiting van erf. Achtergevel met twee bouwlagen. Om de twee traveeën bovenvensters vlak onder de gootlijst.

(Vroegere) stallen in de lagere vleugel in het verlengde van de voorgevel met blinde gevel aan de straatkant. Ten oosten witgeschilderd wagenhuis met rondboogarcade op pilasters, daterend van 1853.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent, afdeling XXIX (Mariakerke), 1853/ 11.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  :

Aanvullende informatie

De afspanning en het erf worden omgeven door een deels omhaagde tuin. De afspanning bevindt zich op het kruispunt van twee zeer oude wegen, namelijk de wegen Drongen - Wondelgem en Gent - Brugge. Langs beide straten strekt zicht een boomgaard of weide uit, die het erf nog een meer landelijk karakter geven.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000699, Afspanning De Groene Staeck met omgeving, advies KCML (S.N., 1983).
Auteurs : Cox, Lise
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Afspanning In den groenen staek [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26600 (Geraadpleegd op )