Afspanning In den groenen staek

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Mariakerke
Straat Groenestaakstraat
Locatie Groenestaakstraat 70, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Afspanning In den groenen staek

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Afspanning In den groenen staek met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 03-02-1983.

Beschrijving

Oude afspanning op de hoek met de Eeklostraat, reeds als zodanig vermeld in 1784.

Aan de straatkant, witbeschilderd bakstenen gebouw van één bouwlaag op gepikte plint met zadeldaken (pannen), vermoedelijk uit de tweede helft van de 18de eeuw. Sporen van jaarankers 17.. op de linker zijgevel. Voorgevel van zes traveeën met dubbelhuisopstand. Licht getoogde deur en vensters met persiennes behalve het uiterst links venster (huidige keuken). Gelijkaardige rechterzijgevel van drie traveeën. Ernaast hekpijlers met ijzeren hek en afsluiting van erf. Achtergevel met twee bouwlagen. Om de twee traveeën bovenvensters vlak onder de gootlijst.

(Vroegere) stallingen in de lagere vleugel in het verlengde van de voorgevel met blinde gevel aan de straatkant. Ten oosten witgeschilderd wagenhuis met rondboogarcade op pilasters, daterend van 1853.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent, afdeling XXIX (Mariakerke), 1853/ 11.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1983

Aanvullende informatie

De afspanning en het erf worden omgeven door een deels omhaagde tuin. De afspanning bevindt zich op het kruispunt van twee zeer oude wegen, namelijk de wegen Drongen - Wondelgem en Gent - Brugge. Langs beide straten strekt zicht een boomgaard of weide uit, die het erf nog een meer landelijk karakter geven.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000699, Afspanning De Groene Staeck met omgeving, advies KCML (S.N., 1983).

Cox, Lise (10-08-2015 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Groenestaakstraat

Groenestaakstraat (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.