erfgoedobject

Dorpswoning

bouwkundig element
ID
26605
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26605
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Dorpswoning
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Breedhuis met een met gras begroeide voortuin. Vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen), opgesplitst in twee woningen; daterend uit de 19de en de 20ste eeuw, nummer 29 en het aanbouwsel van nummer 31 dateren van 1868, nummer 31 werd aangebouwd in 1920. Beraapte gevel met getoogde muuropeningen in omlijsting. Nummer 31 met haaks aanbouwsel van één bouwlaag met witgeschilderde bakstenen geveltjes op gepikte plint, restant van de constructie van 1868.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent, afdeling XXIX (Mariakerke), 1868/2, 1920/16.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dorpswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26605 (Geraadpleegd op )