Gemeenteschool

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Mariakerke
Straat Mariakerkeplein
Locatie Mariakerkeplein 4, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gemeenteschool

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Mariakerke

Deze bescherming is geldig sinds 19-12-2014.

Beschrijving

Voormalige gemeenteschool, gelegen vlak naast de kerk en tegenover de ingang ervan. De eerste school van Mariakerke was hier ondergebracht in het huis van de koster, nog daterend uit de 17de eeuw. In 1854 werd onder leiding van de aannemers Leander en Kamiel Eggermont een klaslokaal van één bouwlaag opgetrokken. Na de bouw van een nieuwe gemeenteschool in de Petrus Meirestraat werd het oude gebouw verkocht aan Van Tieghem (1877) die het schonk aan de kerkfabriek en wederopgebouwd als zondagschool. In 1886 bouw van een bovenverdieping met een "kapel voor de congregatie der Jonge Dochters" in opdracht van Juffrouw Theresia van den Hecke. Een arduinen gedenksteen boven de linkerdeur, gedateerd 1886, herinnert aan de oprichting ervan.

Thans bakstenen gebouw van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, daterend van 1877-86. Schoolgebouw met rondboogvormige muuropeningen. Op begane grond in rondboogarcade, op bovenverdieping in verdiepte nissen met rondboogfries. Op borstwering blinde panelen met tegels. Aangebouwd woonhuis voor de koster van drie traveeën en twee bouwlagen.

  • BRAEKELEIRS J. 1977: Heemkundige sprokkelingen over Mariakerke, Mariakerke, 214-222.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1983

Relaties

maakt deel uit van Dorpskern Mariakerke

Alphonse Claeys-Bouüaertlaan, Alphonse Claeys-Boúúaertdreef, Beukendreef, Elfnovemberstraat, Kasteeldreef,...

maakt deel uit van Mariakerkeplein

Mariakerkeplein (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.