erfgoedobject

Gemeenteschool

bouwkundig element
ID: 26608   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26608

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gemeenteschool
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Mariakerke
  Deze bescherming is geldig sinds 19-12-2014

Beschrijving

Voormalige gemeenteschool, gelegen vlak naast de kerk en tegenover de ingang ervan. De eerste school van Mariakerke was hier ondergebracht in het huis van de koster, nog daterend uit de 17de eeuw. In 1854 werd onder leiding van de aannemers Leander en Kamiel Eggermont een klaslokaal van één bouwlaag opgetrokken. Na de bouw van een nieuwe gemeenteschool in de Petrus Meirestraat werd het oude gebouw verkocht aan Van Tieghem (1877) die het schonk aan de kerkfabriek en wederopgebouwd als zondagschool. In 1886 bouw van een bovenverdieping met een "kapel voor de congregatie der Jonge Dochters" in opdracht van Juffrouw Theresia van den Hecke. Een arduinen gedenksteen boven de linkerdeur, gedateerd 1886, herinnert aan de oprichting ervan.

Thans bakstenen gebouw van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, daterend van 1877-86. Schoolgebouw met rondboogvormige muuropeningen. Op begane grond in rondboogarcade, op bovenverdieping in verdiepte nissen met rondboogfries. Op borstwering blinde panelen met tegels. Aangebouwd woonhuis voor de koster van drie traveeën en twee bouwlagen.

 • BRAEKELEIRS J. 1977: Heemkundige sprokkelingen over Mariakerke, Mariakerke, 214-222.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 1983


Relaties

 • Is deel van
  Dorpskern Mariakerke
  Alphonse Claeys-Bouüaertlaan, Alphonse Claeys-Boúúaertdreef, Beukendreef, Elfnovemberstraat, Kast...

 • Is deel van
  Mariakerkeplein
  Mariakerkeplein (Gent)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Gemeenteschool [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26608 (Geraadpleegd op 21-07-2019)