Twee boerenarbeiderswoningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Mariakerke
Straat Mariakerkeplein
Locatie Mariakerkeplein 8, 9, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Twee boerenarbeiderswoningen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Mariakerke

Deze bescherming is geldig sinds 19-12-2014.

Beschrijving

Twee aaneensluitende boerenarbeidershuisjes van één bouwlaag onder doorlopend zadeldak (pannen), vermoedelijk uit eind 18de of begin 19de eeuw. Witgeschilderde bakstenen gevels op gepikte plint. Muurankers onder de getrapte bakstenen kroonlijst. Rechthoekige beluikte vensters.

Nummer 8. Sporen van gedichte deur in tweede travee. Stallingen ten noorden van 1867. Nummer 9. Voorheen slager met herberg, thans nog enkel café zogenaamd 'Sint-Cornelius'. Onderkelderd. Slechts één der oude linden voor het café bleef behouden. Rechts van het huis gietijzeren hek met één bakstenen pijler.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent, afdeling XXIX (Mariakerke), 1867/6.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1983

Relaties

maakt deel uit van Dorpskern Mariakerke

Alphonse Claeys-Bouüaertlaan, Alphonse Claeys-Boúúaertdreef, Beukendreef, Elfnovemberstraat, Kasteeldreef,...

maakt deel uit van Mariakerkeplein

Mariakerkeplein (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.