erfgoedobject

Kasteel van het Zandeken

bouwkundig element
ID
26618
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26618

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kasteel van het Zandeken
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kasteel van het Zandeken
    Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

"Kasteel van het Zandeken" of "Kasteel de Hemptinne" en later ook zogenaamd villa Les Bourgoien. Reeds voorkomend op een kaart van 1815. In 1892 wordt het goed verkocht aan J. Fobe die het kasteel laat verbouwen, namelijk toevoegen van één verdieping en de koepel. In 1918 wordt reeds een zuidelijk deel van de tuin verkaveld. In het bezit van Raymond de Hemptinne in 1928. Een verdere verkaveling in 1946 herleidt het park tot een tuin rondom het kasteeltje, heden zogenaamd Home Sparrenhove voor volwassen mentaal gehandicapten.

Oorspronkelijk dubbelhuis met souterrain en één bouwlaag onder mansardedak (kunstleien) met dakkapellen. Voorgevel aan de tuinkant met twee uitspringende risalieten van één travee en er tussenin portaal met glazen luifel, later gesloten en voorzien van een groter afdak op pijlers. Steektrap geflankeerd door twee liggende honden. Achtergevel, heden gericht naar tuinhek, gemarkeerd door een drie traveeën breed middenrisaliet van twee bouwlagen onder koepelbedaking met oeils-de-boeuf en lantaarnbekroning, ijzeren balkon voor de rondboogvensters op de bel-etage. Rechthoekige vensters met kroonlijst op de bovenste verdieping. Voorts rechthoekige vensters met rolluikkasten en kroonlijst. Rechts zijgevel met trappenhuis verlicht door hoog rondboogvenster, hoger uitgebouwd met frontonbekroning.

Binnenin. In een der kamers bewaarde marmeren empireschouw met hermen als versiering der schoorsteenwangen. In trappenhuis rondboogvenster met gebrandschilderd raam voorstellend een dorpsgezicht en getekend: "J.E.T. Coucke frères, peintres-verriers, Bruges, 1905".

  • BRAEKELEIRS J. 1977: Heemkundige sprokkelingen over Mariakerke, Mariakerke, 199-200.

Bron: BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4nd, Brussel - Gent.
Auteurs: Lanclus, Kathleen
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Circa 2009 werd haaks tegen de rechtergevel van het kasteel een nieuwbouw aangebouwd.

Auteurs: Jacobs, Els
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kasteel van het Zandeken [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26618 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.