Parochiekerk Sint-Bavo

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Mendonk
Straat Mendonkdorp
Locatie Mendonkdorp zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Bavo

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Parochiekerk Sint-Bavo. Over de bouwgeschiedenis is weinig gekend. Stichting zou opklimmen tot eind 7de eeuw: in 694 door kloosterlinge Childela opgedragen aan Sint-Bavo. In 1688 wederopgebouwd volgens vroegere gevelsteen in de voormalige voorgevel. Circa 1870 totale wederopbouw naar ontwerp van E. de Perre-Montigny. In tegenstelling tot de oude kerk nu naar noorden gericht. Afgebrand in 1944, gevolgd door nieuwe wederopbouw in neoromaanse stijl onder leiding van architect A. Bressers.

Eenbeukige bakstenen kerk met zuidertoren, koor van één travee met halfronde afsluiting aan weerszijden geflankeerd door sacristieën.

Zuidgevel met rondboogportaal en erboven rondboogvenster geflankeerd door zuiltjes, vierkante zuidertoren met rondboogvormige galmgaten en uurwerk, afgedekt met leien naaldspits. Zijbeuken geritmeerd door steunberen waartussen rondboogvensters. Blind koor van één travee met ronde absis, in de oksel aan weerszijden geflankeerd door rechthoekige gebouwtjes met tweelicht en ingebouwde grafstenen. Oostelijk sacristie met rondboogdeurtje en steektrap. Binnenin: tongewelven met bruingeschilderde gordelbogen op rode halfzuilen met verguld kapiteel, ertussen grijsgeschilderde rondboogarcade tegen de muur.

  • Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg, dossier 1044.
  • DE POTTER F. - BROECKAERT J. 1864-70: Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, reeks I, deel 4, Gent, 50-52.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1979

Relaties

maakt deel uit van Mendonkdorp

Mendonkdorp (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.