erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
26638
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26638
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Kleine open hoeve met deels behouden wal aan voorkant en rechter zijkant, gesitueerd in een beboomd erf met hek aan de straatkant.

Oude boerenwoning (minstens uit de 18de eeuw), vergroot, aangepast en dak opgetrokken aan achterzijde in de 19de eeuw (zie sporen van bouwnaden en scherpere geveltop met muurvlechtingen in de rechter zijpuntgevel). Breedhuis van één bouwlaag en vijf traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen). Verankerde en roodgeschilderde erfgevel (zuiden) op gepikte plint, verlevendigd door witte horizontale banden en dito omlijstingen rond de rechthoekige deuren en vensters. Beluikte vensters met dorpels, middenvenster tevens getralied. Pomp met watervergaarbak midden tegen de voorgevel. Aflijnende gewitte en geprofileerde daklijst. Links laag klein bakstenen aanbouwsel.

Bakstenen stal met schuur (westen), dwars op de straat, uit eind 19de eeuw.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26638 (Geraadpleegd op 08-03-2021)