erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
26654
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26654
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Voormalige hoeve met losse bestanddelen, en deels beboomd voorerf. Achterin gelegen (zuiden) woning op T-vormige plattegrond minstens opklimmend tot 16de-17de eeuw, doch oorspronkelijke functie onbekend. Dubbelhuis van zes traveeën en één bouwlaag onder snijdende zadeldaken (Vlaamse pannen), tussen aandaken met muurvlechtingen. Verankerde en gewitte bepleisterde voorgevel op gepikte plint met 19de-eeuwse aanpassingen. Drie rechthoekige vensters met luiken en lekdrempels, uit de 19de eeuw (links). Rechts behouden zandstenen kruiskozijn (bovenlichten gedicht) voorzien van kwartholle dagkanten, duimen en vouwbare binnenluiken. Uiterst rechts lage rechthoekige deur met geprofileerde latei op console. Hanggoot onder de daklijstbalkjes. Bakstenen linkerzijgeveltop met twee rechthoekige zoldervensters (een gedicht) met zandstenen latei. Gecementeerde rechterzijpuntgevel gestut door twee steunberen, met twee gedichte kruiskozijnen en een bolkozijn in de geveltop. Een gedicht zandstenen kruiskozijn links in de bakstenen achtergevel. Onderkelderd aanbouwsel met tuitgevel voorzien van muurvlechtingen en korfboogvormig zoldervenster op zandstenen onderdorpel. Twee kleine keldervensters met zandstenen dorpels, onder gebogen rollaag, rechts tevens getralied. Verlaagd rechthoekige venster met zandstenen hoekstenen onder gekoppelde gebogen rollaagjes. Een gedicht zandstenen kruiskozijn in beide zijgevels der uitbouw.

Losse 19de-eeuwse dwarsschuur (oosten) haaks vooraan.

Mobilair: behouden open renaissancehaard met zandstenen geprofileerde wangen op ionische gecanneleerde zuiltjes; geprofileerde moerbalken en balksleutels.

  • G.D. 1981: Vondstmeldingen. 13. Oostakker, Groenvinkstraat 13, Stadsarcheologie 5.3, 35-36.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26654 (Geraadpleegd op 08-03-2021)