erfgoedobject

Boerenwoning

bouwkundig element
ID
26656
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26656
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Voormalige boerenwoning uit eind 18de eeuw. Gelegen achter een rij arbeidershuizen. Opgesplitst in twee huizen: een dubbelhuis van drie traveeën (links) en een enkelhuis van twee traveeën, onder zadeldak (Vlaamse pannen, nok loodrecht op de straat). Rechter zijaandak met muurvlechtingen, linker zijpuntgevel met muurvlechtingen. Verankerde en geelgekleurde baksteenbouw op gepikte plint. Rechthoekige vensters met duimen en houten bovendorpel. Rechthoekige deur van dubbelhuis ingeschreven in bakstenen omlijsting met oren en afgelijnd door een op de hoeken gekorniste kroonlijst met sluitsteen. Deur rechts met houten bovendorpel en rechte stenen druiplijst.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Boerenwoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26656 (Geraadpleegd op 09-03-2021)