Grote Maltahoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Duffel
Deelgemeente Duffel
Straat Maltahoevelei
Locatie Maltahoevelei 38, Duffel (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Duffel (adrescontroles: 20-10-2006 - 20-10-2006).
  • Inventarisatie Duffel (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Grote Maltahoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Grote Maltahoeve met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 13-06-1986.

omvat de bescherming als monument Grote Maltahoeve
gelegen te Maltahoevelei 38 (Duffel)

Deze bescherming is geldig sinds 13-06-1986.

Beschrijving

De Maltahoeve is een achterin gelegen en nog deels omgracht hoevecomplex met huidig uitzicht van 1762 en vermoedelijk oudere kern. Het werd recent gerestaureerd, onder meer gereinigd en opnieuw gevoegd.

Historiek

De Maltahoeve, in het Hollands tijdvak ook "Hof ter Bruyne" genoemd, werd opgericht in 1762. De oorsprong van de hoeve is echter vermoedelijk ouder aangezien reeds in 1581 een pachter wordt vermeld. Tot 1798 was het eigendom van de ridders van Malta. In 1798 werd de hoeve in beslag genomen door de Fransen en verkocht als zwart goed.

Beschrijving

Het betreft een verankerd, bakstenen woonstalhuis aan gekasseid erf van vier plus zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen), met aandaken en twee dakvensters, elk in een topgeveltje. Het woongedeelte is voorzien van een lijstgevel op oudere (?) zandstenen sokkel met paardenringen juist erboven en betraliede, voorheen beluikte, rechthoekige vensters in arduinen omlijsting met ontlastingsboog van gesinterde baksteen. De eenvoudige rechthoekige deur in vlakke arduinen omlijsting is bekroond met een arduinen wapenschild van de Maltezerridders; opschrift "F.L.G. De Froullay Thesse 1762". In de vijfde travee bevindt zich een opkamer. Zandstenen steigergaten en kwarthol geprofileerde, bepleisterde daklijst, doorlopend in de stal; laatstgenoemde is zowel inwendig als uitwendig verbouwd en achteraan sterk uitgebreid; latere rechthoekige muuropeningen.

Het woongedeelte heeft rechts een zijtuitgevel van drie traveeën, op zandstenen plint. Er zijn sporen zichtbaar van gedichte kloosterkozijnen met arduinen dorpels; aan noordoost-zijde ziet men betraliede, rechthoekige opkamervensters, eveneens met arduinen dorpels, boven betraliede keldervensters in zandstenen omlijsting en moosgat rechts ernaast. De top is voorzien van muurvlechtingen van gesinterde baksteen, zandstenen schouderstukken en rondboogluiken. De achtergevel is vrij gesloten met een opkamer en een moosgat in de derde travee.

De indeling van het interieur is bewaard, net als de balkenconstructie van moer- en kinderbalken, opkamers en gebint. Het stalgedeelte werd volledig gemoderniseerd.

Ten noordoosten bevindt zich een vrij recent wagenhuis en ten zuidoosten een verankerd bakstenen bakhuisje van drie traveeën onder zadeldak (nok parallel aan het woonhuis, Vlaamse pannen). Inwendig bleef de oven bewaard.

Ten westen van het hoevegebouw bevindt zich een tweede boerderij. Deze komt voort uit de verbouwing van een schuur die bij de hoeve hoorde. Het gehele erf was oorspronkelijk omgeven door een omwalling. Deze is nog aanwezig met uitzondering van het noordelijk deel dat gedempt is.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, dossiernummer DA000672, Maltahoeve, beschermingsdossier (F. BRENDERS, 1986).
  • S.N., Duffel toen, p. 95-96.

Bron: -

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Maltahoevelei

Maltahoevelei (Duffel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.