erfgoedobject

Zeven arbeiderswoningen

bouwkundig element
ID
26672
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26672
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Voormalige schuur onder zadeldak (Vlaamse pannen, nok loodrecht op de straat) horend bij de bewaarde, doch in 1907 vergrote woning van een hoeve gesitueerd op de hoek met de Sint-Arnoutstraat en welke minstens opklimt tot begin 19de eeuw. In 1923 en 1936 (volgens kadastergegevens) onderverdeeld in zeven arbeidershuisjes. Enkelhuizen van één bouwlaag en twee traveeën met spiegelbeeldschema, pomp tegen nummers 45 en 51. Verankerde en gewitte gevel op gepikte plint met rechthoekige muuropeningen. Sporen van vroegere poort (houten latei) in nummer 43.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent, afdeling XVII (Oostakker), 1907/13 en 1923-24/35 en 1936/22.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Zeven arbeiderswoningen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26672 (Geraadpleegd op 08-03-2021)