erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
26674
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26674
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Hoeve met losse elementen in U-vorm geschikt rondom een beboomd erf, toegang aan de straat door twee vierkante, gemetste bakstenen hekpijlers met ijzeren hek.

Woonhuis met naar het zuiden gerichte voorerfgevel van vijf traveeën en één bouwlaag, onder zadeldak (rode en zwarte Vlaamse pannen, nok loodrecht op de straat) gedateerd 1792 door middel van muurankers op de beraapte linkerzijpuntgevel (straatkant), doch vergroot in 1892 (volgens kadastergegevens). Interieur wijst op oude kern (confer oude Vlaamse haard, geprofileerde en versierde moerbalken, overwelfde kelder onder de opkamer) die aan de straatzijde uitgebreid werd met één travee, terwijl tezelfdertijd het achterdakschild opgetrokken werd voor een uitbreiding aan de achtergevelzijde, in 1892 verankerde en beraapte erfgevel op gepikte plint. Rechthoekige muuropeningen in vlakke witgepleisterde omlijstingen. Vensters met houtwerk en luiken uit vierde kwart 19de eeuw. Deels bepleisterde en gewitte rechterzijpuntgevel met muurvlechtingen. Grote bakstenen dwarsschuur (oosten) met zadeldak (Vlaamse pannen, nok parallel met de straat) gedateerd 1894 door middel van muurankers op de linker zijgeveltop. Kleinere stal met wagenhuis tegenover het woonhuis straat.

Voormalig bakhuis (oven uitgebroken), van 1892 met kleinere dienstgebouwen achter het huis parallel met de straat.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent, afdeling XVII (Oostakker), 1892/48.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26674 (Geraadpleegd op 08-03-2021)