erfgoedobject

Boerenwoning

bouwkundig element
ID
26700
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26700
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Dwars op de straat ingeplante boerenwoning en dito stal aan de overzijde van het erf achter de mestvaalt. Dubbelhuis van acht traveeën onder vernieuwd pannen zadeldak tussen zijpuntgevels met muurvlechtingen, uit laatste kwart 18de eeuw. Verankerde, roze-, blauw- en witgeschilderde erfgevel met imitatieboogstenen en doorlopende horizontale banden ter hoogte van de vensterdorpels. Vier rechthoekige vensters met houten latei, 19de-eeuws houtwerk en luiken en arduinen lekdrempels. Lage korfboogdeur ingeschreven in een beschilderde bakstenen omlijsting op neuten met oren en verhoogd met een geprofileerde band onder een aflijnende rechte kroonlijst.

Aangepaste stallingen; behouden bakhuis van 1895 (volgens kadastergegevens) doch oven uitgebroken.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent, afdeling XVII (Oostakker), 1895/5.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Boerenwoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26700 (Geraadpleegd op 08-03-2021)