Steegbeluik Braeckmancité

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Sint-Amandsberg
Straat Achterstraat
Locatie Achterstraat 64-100, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Steegbeluik Braeckmancité

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd "Braeckmancité", van circa 1875; tweezijdig bebouwd recht steegbeluik met aan beide zijden een toegang op straatbreedte; middenberm heden ingenomen door grasperken.

Nummer 64-84. Vrij ongeschonden rechterwand, namelijk verankerde donkerrode bakstenen lijstgevel van twee bouwlagen bestaande uit een aaneenschakeling van dubbelhuizen van drie traveeën, met zadeldak (Vlaamse pannen). Getoogde muuropeningen, sommige met behouden houtwerk voor de vensters, arduinen lekdrempels. Bovenverdieping horizontaal gemarkeerd door doorlopende arduinen kordon. Blinde bovenvensters in de deurtravee. Aflijnende houten kroonlijst.

Nummer 86-100. Huizenrij waarvan het oorspronkelijk karakter deels verloren ging door de gewijzigde muuropeningen en nieuwe gevelbekledingen.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.

Auteurs: Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Relaties

maakt deel uit van Achterstraat

Achterstraat (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.