erfgoedobject

Kasteel Potuit

bouwkundig element
ID
26750
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26750

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kasteel Potuit
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Neoclassicistisch herenhuis zogenaamd "kasteel Potuit" gelegen in een deels behouden park, thans gedeeltelijk bezet door recente bedrijfsgebouwen. Alleenstaand dubbelhuis van vijf traveeën en twee en een halve verdieping, onder flauw hellend afgewolfd dak (leien), drie rechtse traveeën vormen oudere kern uit eerste helft 19de eeuw, volgens kadastergegevens uitgebreid en aangepast tot huidig volume in 1866.

Voorgevel: bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel met rechts breed uitspringend risaliet van drie traveeën. Begane grond uitgevoerd in afgevlakte bossage onder aflijnende puilijst. Vlak omlijste rechthoekige benedenvensters met lekdrempel. Verdiepte rechthoekige bovenvensters onder gestrekte kroonlijst op consoles, risaliet met deurvensters met ijzeren leuningen, jaloeziekappen, versierde rechtstanden en stucfries onder de kroonlijst. Waaiervormige glazen luifel op ijzeren consoles boven deur uit begin 20ste eeuw. Hoofdgestel met mezzanino, gekorniste kroonlijst met tandlijst op uitgelengde modillons. Brede bekronende attiek met spiegels en met balusters geajoureerde panelen.

Bepleisterde en witgeschilderde achtergevel begrensd door imitatiehoekstenen, begane grond met horizontale banden, rechthoekige vensters en brede vleugeldeuren. Bovenverdieping horizontaal gemarkeerd door breed balkon voor drie middelste deurvensters, op vier rolwerkconsoles en met doorlopende gietijzeren leuning met laat-empire inslag. Zelfde leuning in de deurvensters van de zijtraveeën. Bovenvensters in geprofileerde omlijstingen onder rechte kroonlijst, boven gegroefde fries. Gevel afgelijnd door eenvoudig versierd hoofdgestel en kroonlijst met tandlijst op uitgelengde modillons; gevelbreed afgeknot driehoekig fronton met tandlijst en klossen, twee siervazen op de hoeken van de top, drie vensters waarvan een blind uitgespaard in het gevelveld der fronton.

Rechterzijgevel van vijf traveeën: onversierde bepleisterde lijstgevel met zelfde aflijnend hoofdgestel als voor de voorgevel doch zonder attiek.

Aangepast interieur met uitzondering van één salon: supraporta's en deurposten versierd met empire motieven.

Links dwars op de straat ingeplante vleugel met voormalige stallen van kasteel. Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel van vijf traveeën en één verdieping onder rechts afgewolfd zadeldak (pannen), eveneens uit eerste helft 19de eeuw. Vijf hoge rondboogvensters met bewaard houtwerk, booglijst op imposten en versierde penanten. In de zwikken: vier omlijste blinde oculi gevuld met gevleugelde Mercuriuskopjes. Links twee brede rondbogen met booglijst op imposten, diamantkopsluitsteen, geopend met rechthoekige poort, bovenvenster in boogveld uitgespaard. Omlopende kroonlijst.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent, Oostakker, 1866/73.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasteel Potuit [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26750 (Geraadpleegd op 19-05-2021)