erfgoedobject

Drie eclectische burgerhuizen ontworpen door J. Rooms

bouwkundig element
ID: 26824   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26824

Juridische gevolgen

Beschrijving

Opvallend ensemble gevormd door drie eclectische burgerhuizen gelegen tegenover de Jan Roomsstraat.

Nummer 63. Voormalig woonhuis van architect Jan Rooms. Enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen, onder geknikt zadeldak (leien), gedateerd 1902 op borstwering van de erker en (volgens oude prentbriefkaart) naar ontwerp van architect J. Rooms. Gele bakstenen lijstgevel met een van links naar rechts opklimmende lijn in de gevelcompositie namelijk: links getrapt eindigende muurdam met smeedijzeren bekroning, Sint-Jozefbeeld in nis en verticaal paneel met opschrift "Dit is in Sint-Jozef"; smalle, centrale overhoekse erker op uitgelengde console voorzien van lantaarn met ijzeren bekroning; rechter venstertravee tussen pseudo-pilasters eindigend op getrapt dakvenster met smeedijzeren bekroning. Boogvelden met witte natuurstenen laagreliëfs, tekeninstrumenten et cetera, boven de deur met opschrift "zien doet denken". Voorts met sierankers en geprofileerde tweekleurige gestreepte daklijst.

Nummer 65. Imposant dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, onder geknikt zadeldak (kunstleien), gedateerd jaar 1902 op gevelsteen en plintopschrift met vermelding van J. Rooms als bouwmeester en C. Foquet als aannemer. Volgens archiefstukken gebouwd voor dokter Maeyens. Gele bakstenen lijstgevel met gebruik van arduin voor sokkel, vensterdorpels, kordons, banden, boog-, hoek- en sluitstenen, deuromlijsting, erker en gevelornamenten. Rechts uitspringend risaliet van twee venstertraveeën met in- en uitgezwenkte top voorzien van topoculus, ronde pinakels op de hoeken, top met balustrade en vrouwelijk heiligenbeeld op ronde toppinakel. Bovenvensters ingeschreven in rondboogvormige spaarvelden en voorzien van gevelstenen met opschrift: "Geen beter gemack, als eygen dack". Brede deurtravee met trapezoïdale erker op uitgelengd kraagstuk; kroonlijst op houten consoles onderbroken voor dieperliggend deurvenster met balkonnetje en onder versierde getrapte top. Hoefijzerboogvormige deur met bewaard hout- en traliewerk in rechthoekige arduinen omlijsting onder ovaal, eveneens omlijst bovenlicht.

Nummer 67-71. Bakstenen enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, met zadeldak (nok evenwijdig met de straat, Vlaamse pannen) gedateerd 1902 op gevelsteen in deurtravee en naar ontwerp van architect J. Rooms (zie oude prentbriefkaart). Neogotisch getinte lijstgevel met contrasterend gebruik van witte natuurstenen banden, vensterdorpels, gesculpteerde boogvelden en gevelstenen en aflijning van de boven de deur overstekende travee eindigend op een getrapt dakvenster. Rechthoekige muuropeningen ingeschreven in korfboogvormige verdiepte muurvelden met geprofileerd beloop. Onderdorpels met watergeul. Kroonlijst op natuurstenen consoles.

  • Dienst Stedenbouw en Stadsarcheologie, Plans architect J. Rooms.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Drie eclectische burgerhuizen ontworpen door J. Rooms [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26824 (Geraadpleegd op 19-01-2021)