erfgoedobject

Huizen in steegbeluik

bouwkundig element
ID
26828
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26828
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Samen met Azaleastraat nummer 89 een eenzijdig bebouwd steegbeluik vormend met toegang op straatbreedte, schuin ingeplant op voornoemde straat, gekasseid en met licht afhellend niveau. Smalle arbeidershuizen van twee traveeën en twee bouwlagen met repeterend schema, onder zadeldaken (Vlaamse pannen), volgens kadastergegevens van 1891. Verankerde, donkere bakstenen lijstgevels met getoogde muuropeningen. Blind bovenvenster in de smallere deurtravee. Ingevolge de straathelling verspringt de dakgootlijn zes maal.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent, afdeling XIX (Sint-Amandsberg), 1891/22.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Huizen in steegbeluik [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26828 (Geraadpleegd op )