erfgoedobject

Klooster zusters Onze-Lieve-Vrouw Visitatie

bouwkundig element
ID
26833
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26833

Juridische gevolgen

Beschrijving

Klooster van de congregatie van de zusters van Onze-Lieve-Vrouw Visitatie, normaalschool, middelbare school, lagere school en kleutertuin, oefenschool bij de normaalschool met ingang op Antwerpsesteenweg nummers 123-125.

Eerste aankoop van gronden voor de congregatie aan de Visitatiestraat begrepen tussen de Gerard- en de Halvemaanstraat in 1848. Oprichting van de lagere school en het noviciaat in 1850 en inzegening van de eerste gebouwen. Nadien stelselmatig uitgebreid met nieuwe afdelingen onder meer oprichting van de normaalschool in 1888, erkend in 1895 door de staat. Toevoeging van nieuwe schoolgebouwen, aanpassing of vervanging van de oudere door nieuwbouw, voornamelijk in het eerste kwart van de 20ste eeuw, een proces dat nog steeds aan de gang is.

Achter de straatgevel met toegang welke volgens gevelopschrift gewijzigd werd in 1949 door architect J. De Schrijver, gaat het oorspronkelijk noviciaat schuil, een rechthoekige gebouw daterend van circa 1850, aanvankelijk met twee bouwlagen en brede voor- en achterpuntgevel onder zadeldak (nok loodrecht op de straat), heden drie bouwlagen onder plat dak.

Aanleunende Heilige Jozefkapel gebouwd in 1870 ter vervanging van de kleine oude kloosterkapel, en sindsdien toegankelijk voor het publiek. Rechthoekige bakstenen gebouw van acht traveeën onder zadeldak (leien) met houten dakruiter ter beëindiging van de achterpuntgevel aan de tuinzijde. Koorgevel uitziend op de straat: roodgeschilderde puntgevel met drie hooggeplaatste gekoppelde rondboogvensters ingeschreven in dito spaarvelden. Gewitte boogstenen en horizontale banden. Zijgevel met rondbooglichten gevat in rondboognissen. Achterpuntgevel deels verscholen achter de vernieuwde kloostergang. Oorspronkelijk gepolychromeerd, heden gewit kapelinterieur met overwegend neoclassicistisch karakter. Tongewelf geleed door gordelbogen aanzettend op pilasters. Rondboogvormige bovenlichten (noordkant) met gekleurde glasramen voorstellende: de vijf blijde mysteries van Maria, de verrijzenis en nederdaling van Jezus Christus en de kroning van Maria in de hemel.

Mobilair: oorspronkelijke houten communiebank met geschilderde panelen van heiligenfiguren heden geplaatst op het doksaal.

Rechthoekig schoolgebouw ten noorden aansluitend bij de kapel, volgens kadastergegevens daterend van 1903. Baksteenbouw van negen traveeën en drie bouwlagen onder steil schilddak (leien, nok parallel met de straat). Lijstgevel aan de tuinzijde verticaal geritmeerd door smalle lisenen en afgelijnd door rondboogfries op gewitte consooltjes. Oorspronkelijke rondbooggalerij van begane grond, welke aansluit bij de gewijzigde kloostergang, heden gedeeltelijk gedicht. Getoogde bovenvensters vertonen markerende gewitte negblokken en boogstenen.

Dubbele dwarsvleugel van vroegere normaalschool volgens kadastergegevens daterend van 1923. Onderkelderde vleugel van drie bouwlagen, tien traveeënlang en zeven traveeën breed onder twee parallelle zadeldaken (leien), met dubbele achtertrapgevel. Bakstenen gebouw dat door zijn verticale gevelritmering met lisenen aansluiting zoekt bij de oudere schoolgebouwen. Overige schoolgebouwen van het complex zonder noemenswaardigheden.

Neogotische tuinkapel, vermoedelijk opgetrokken in het derde kwart van de 19de eeuw. Roodgeschilderde baksteenbouw met grijsgeschilderde plint en natuurstenen constructieonderdelen. Leien zadeldak voorzien van vorstkam. Voorpuntgevel met dubbele afzaat voor versneden hoeksteunberen. Spitsboogdeur in natuurstenen omlijsting waarvan de boog fraai gemarkeerd is door een gesculpteerde booglijst met hogers en sierlijk eindigend op een kruisbloem. Driehoekige topoculus met gebogen zijden en ingeschreven driepas. Natuurstenen topaflijning bekroond met gesculpteerd kruis. Achterpuntgevel met eenvoudig ijzeren kruis. Aan beide zijden verlicht door twee kleine spitsboogvensters. Beschilderd spits houten tongewelf. Gepolychromeerd plaasteren Sint-Jozefbeeld.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent, afdeling XIIX (Sint-Amandsberg), 1903/1 en 1923/8.
  • DE CALUWE R. 1968: 300 jaar ontwikkeling van de congregatie van de zusters van Onze-Lieve-Vrouw Visitatie, Heemkundige Kring "De Oost-Oudburg", Jaarboek, VI, 39-44.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Klooster zusters Onze-Lieve-Vrouw Visitatie [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26833 (Geraadpleegd op )