Villa in cottagestijl

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Sint-Amandsberg
Straat Waterdreef
Locatie Waterdreef 13, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Villa in cottagestijl

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Ruime cottage-villa, volgens archiefstukken gebouwd in 1909 naar ontwerp van architect J. Rooms voor de familie Berben-De Bruille.

Onderkelderd dubbelhuis van twee bouwlagen onder snijdende zadeldaken (leien). Typevoorbeeld van de vele landhuizen ontworpen door J. Rooms met enerzijds neotraditionele inslag onder meer in het materiaalgebruik (baksteen met natuurstenen banden), art-nouveau-stijlelementen in het hout- en ijzerwerk en in sommige boogvormen, en anderzijds het veelvuldig gebruik van houtwerk voor erkers, balkons, loggia's, dakvensters, leuningen, schoorstukken en puntgeveltoppen in imitatievakwerkbouw.

Alle gevels zijn gekenmerkt door een levendig volumespel verkregen onder meer door de in- en uitspringende gevelpartijen. Voorgevel met recht uitgebouwde, polygonale toren van drie geledingen met leien spits op houten schoren, en ervoren een omlopende galerij van glas en hout.

Links rechthoekig uitbouwsel met trapezoïdale houten erkers onder overkragende puntgeveltop in imitatievakwerkbouw (top heden bezet met kunstleien).

  • Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis Sint-Amandsberg, Plans architect J. Rooms.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.

Auteurs: Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Amandsberg

Sint-Amandsberg (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.