erfgoedobject

Hoeve Schuurgoed

bouwkundig element
ID: 26843   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26843

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Hoeve Schuurgoed
    Deze bescherming is geldig sinds 10-11-1982

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Schuurgoed
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve Schuurgoed met omgeving
    Deze bescherming is geldig sinds 10-11-1982

Beschrijving

Voorheen voormalige omwalde historische hoeve zogenaamd "Schuurgoed" gedateerd 1662 op sluitsteen van toegangspoort. Verankerde en gewitte bakstenen poortgevel (zuidkant) met ezelsrug en brede korfboogvormige doorgang achter deels bewaarde wal met haag. Kleine beglaasde rondboognis rechts bovenaan. Geflankeerd aan de erfzijde door twee kleine dienstgebouwen van verankerde en gewitte baksteen onder zadeldak (nok loodrecht ten opzichte van de straat), volgens kadastergegevens van 1880.

Ten westen, voormalig boerenhuis van vijf traveeën en van het enkelhuistype, onder steil zadeldak (Vlaamse pannen), met lichte 19de-eeuwse aanpassingen. Verankerde en gewitte baksteenbouw op gepikte plint met twee tuitgevelvormige dakvensters met korfboogvormige vensteropening. Twee beluikte rechthoekige benedenvensters met houten latei en dorpels met tegels. Lage korfboogdeur met rechts een klein haast vierkant venster. Onderbroken houten daklijst. Links laag zijaanbouwsel onder lessenaarsdak. Aanbouwsel aan noordkant van woning reeds vroeger gesloopt.

Vrij intact bewaard doch verwaarloosd interieur: moerbalken met geprofileerd sleutelstuk op stenen console, dubbele Vlaamse haard en rode gebakken tegelvloer.

Ten noorden, gewitte bakstenen dwarsschuur, volgens kadastergegevens van 1880 met aanbouwsel voorzien van dakkapellen aan noordzijde. Lagere, deels ingestorte noord-zuid-georiënteerde stal tussen boerenhuis en linkergevel stal afgesloten door gewitte bakstenen muur met vierkante hekpijlers, rechts met behouden siervaas.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent, afdeling XIX (Sint-Amandsberg), 1880/7.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Schuurgoed [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26843 (Geraadpleegd op 20-01-2021)