Hoeve Schuurgoed

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Sint-Amandsberg
Straat Westveldstraat
Locatie Westveldstraat 1, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Schuurgoed

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Hoeve Schuurgoed

Deze bescherming is geldig sinds 10-11-1982.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve Schuurgoed met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 10-11-1982.

Beschrijving

Voorheen voormalige omwalde historische hoeve zogenaamd "Schuurgoed" gedateerd 1662 op sluitsteen van toegangspoort. Verankerde en gewitte bakstenen poortgevel (zuidkant) met ezelsrug en brede korfboogvormige doorgang achter deels bewaarde wal met haag. Kleine beglaasde rondboognis rechts bovenaan. Geflankeerd aan de erfzijde door twee kleine dienstgebouwen van verankerde en gewitte baksteen onder zadeldak (nok loodrecht ten opzichte van de straat), volgens kadastergegevens van 1880.

Ten westen, voormalig boerenhuis van vijf traveeën en van het enkelhuistype, onder steil zadeldak (Vlaamse pannen), met lichte 19de-eeuwse aanpassingen. Verankerde en gewitte baksteenbouw op gepikte plint met twee tuitgevelvormige dakvensters met korfboogvormige vensteropening. Twee beluikte rechthoekige benedenvensters met houten latei en dorpels met tegels. Lage korfboogdeur met rechts een klein haast vierkant venster. Onderbroken houten daklijst. Links laag zijaanbouwsel onder lessenaarsdak. Aanbouwsel aan noordkant van woning reeds vroeger gesloopt.

Vrij intact bewaard doch verwaarloosd interieur: moerbalken met geprofileerd sleutelstuk op stenen console, dubbele Vlaamse haard en rode gebakken tegelvloer.

Ten noorden, gewitte bakstenen dwarsschuur, volgens kadastergegevens van 1880 met aanbouwsel voorzien van dakkapellen aan noordzijde. Lagere, deels ingestorte noord-zuid-georiënteerde stal tussen boerenhuis en linkergevel stal afgesloten door gewitte bakstenen muur met vierkante hekpijlers, rechts met behouden siervaas.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent, afdeling XIX (Sint-Amandsberg), 1880/7.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.

Auteurs: Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Amandsberg

Sint-Amandsberg (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.