erfgoedobject

Boerenwoning

bouwkundig element
ID
26846
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26846
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Achterin gelegen hoevetje met omhaagde voortuin. Woonhuis ten westen van zes traveeën met één bouwlaag en zadeldak (mechanische pannen, nok evenwijdig aan de straat), uit tweede helft 19de eeuw. Verankerde gewitte gevel op gecementeerde plint. Beluikte rechthoekige vensters en rechthoekige deur in vlakke omlijsting in de tweede travee. Aflijnende geprofileerde band onder de daklijst.

Ten noorden, gewitte bakstenen stallingen onder zadeldak (Vlaamse pannen, nok loodrecht op de straat), zonder verdere noemenswaardigheden.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris
Datum  : 1983


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Boerenwoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26846 (Geraadpleegd op 18-04-2021)