erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Denijs met kerkhof

bouwkundig element
ID
26865
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26865

Juridische gevolgen

Beschrijving

Neogotische kerk gebouwd door architect M.J. Wolters (confer L. Van Biesbroeck, andere bronnen vermelden architect Jan Ghyssels?) ter vervanging van het in 1845 gesloopte romaanse kerkje uit de 12de eeuw (eerste schriftelijke vermelding van 1111). Het had de vorm van een Latijns kruis met vierkante kruisingstoren en was te vergelijken met dit van Afsnee. Eerstesteenlegging van de nieuwe kerk op 22 juni 1845. Vergroting van de sacristie in 1898 naar ontwerp van architect H. Geirnaert. Herstellingswerken in 1909 en restauratie van de toren en westgevel (beschadigd in 1918) in 1921 naar ontwerp van architect O. Bibauw.

Sober bak- en hardstenen gebouw onder zadeldak (leien), ingeplant aan het einde van de rechtse straatzijde en omgeven door een ommuurd kerkhof. Het dorpsomroephuisje op de hoek met de Kerkwegel werd na de oorlog niet meer heropgebouwd.

De plattegrond vertoont een driebeukig schip van zes traveeën met koor van twee traveeën en vijfzijdige sluiting. Westgevel uitziend op de straat, gemarkeerd door een vierkante toren afgezet met arduinen hoekblokken. Bij de restauratie van 1921 vernieuwde bovenste achthoekige geleding met lage spitsbogige galmgaten onder vier uurwerken (in plaats van hoge galmgaten met uurwerken ervoor bij de oorspronkelijke toren); hoge naaldspits. Centrale, licht spitsbogige deuromlijsting van arduin met bekronende booglijst en kruisbeeld. Aflijnende arduinen boogfries en hoog spitsboogvenster met gotische tracering in de tweede geleding. Bij de restauratie toegevoegde spitsboogvensters en driezijdige oculi in de zijtravee.

Zijgevels geritmeerd door eenvoudige spitsboogvensters met glas in lood tussen bakstenen steunberen.

Neogotisch interieur met scheibogen op ronde, beschilderde zuilen met achthoekige basis en koolbladkapiteel, voorzien van heiligenbeelden op sokkel. Kruisriboverwelving.

Mobilair. Schilderijen: Betwisting van het Heilig Sacrament door A. Van Hulle (tweede kwart 17de eeuw) op het hoogaltaar; Bisschop Denijs zijn hoofd in de handen dragende, door Teniers de Jonge, op rechterzijaltaar; merkwaardig miraculeus Onze-Lieve-Vrouwebeeldje met Kind (1566?, met 19de-eeuwse polychromie). Neogotisch meubilair met onder meer houten koorbanken (1870) en preekstoel met gepolychromeerde reliëfs (1849) geschonken door baron Pycke, twee biechtstoelen; marmeren doopvont (17de eeuw).

  • Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg, dossier nummer 6685.
  • DELBAERE E. 1981: Sint-Denijs-Westrem in beeld, deel 4, De Kerk, Sint-Denijs-Westrem.
  • DE POTTER F. & BROECKAERT J. 1864-70: Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, reeks I, deel 1, Gent, 32-37.
  • VAN BIESBROECK L. 1911: Sint-Denijs-Westrem, Sint-Denijskerk, Oudheidkundige inventaris van Oost-Vlaanderen III, Gent, 1-2.
  • VANDENBUSSCHE VAN DEN KERKHOVE C. & VERSCHRAECEN H. 1975: Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie Oost-Vlaanderen, kanton Gent VII, Brussel, 39-41.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris
Datum  : 1983

Aanvullende informatie

Het omringende ommuurde kerkhof is aan de Kerkdreef voorzien van fraaie ijzeren hekken tussen gietijzeren zuiltjes op bakstenen voet. Verschillende monumentale graven van adellijke families zoals de Giey-Soenens, de Hemptinne-Jooris, Morel de Boucle-Saint-Denis de la Kethulle de Ryhove of van de kunstschilder Octaaf Soudan bleven bewaard. Een open kapel in baksteen met calvarie, van de familie Van den Bossche-D'Hondt-Clifford paalt aan de noordelijke kerkhofmuur.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO002010, Parochiekerk Sint-Denijs (VAN DEN BOSSCHE H., BOAGERT C. & VAN DER LINDEN G. 1996).
Auteurs : Daemen, Caroline
Datum: 01-07-2015

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Sint-Denijs met kerkhof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26865 (Geraadpleegd op 18-06-2021)