erfgoedobject

Alleenstaand burgerhuis

bouwkundig element
ID: 26866   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26866

Juridische gevolgen

Beschrijving

Alleenstaand burgerhuis met voortuintje, gedeeltelijk afgesloten door een fraai ijzeren hek. Dubbelhuis van drie traveeën met twee bouwlagen onder schilddak (mechanische pannen), daterend van 1870. Ontpleisterde bakstenen voorgevel afgelijnd door imitatie hoekblokken en horizontaal gemarkeerd door een kordonband en bekronend hoofdgestel met overkragende houten kroon- en tandlijst op uitgelengde versierde consoles. Rechthoekige vensters op arduinen lekdrempels gevat in een bepleisterde omlijsting, op de begane grond versierd met vruchtenslingers en bekronende gestrekte druiplijst met sluitsteen; omlijsting met oren en versierde sluitsteen op de bovenverdieping. Centrale deur met gelijkaardige omlijsting als de benedenvensters en bekronend ijzeren balkonhek op versierde consoles met maskers en acanthusblad. Uitgewerkte houten deur met gesculpteerde maskers en griffioenen.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent, afdeling XXV (Sint-Denijs-Westrem), 1870/5.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris
Datum  : 1983


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Alleenstaand burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26866 (Geraadpleegd op 25-05-2020)