Alleenstaand burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Sint-Denijs-Westrem
Straat Kerkdreef
Locatie Kerkdreef 1, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Alleenstaand burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Parochiekerk en pastorie Sint-Denijs met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 19-11-1996.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Alleenstaand burgerhuis met voortuintje, gedeeltelijk afgesloten door een fraai ijzeren hek. Dubbelhuis van drie traveeën met twee bouwlagen onder schilddak (mechanische pannen), daterend van 1870. Ontpleisterde bakstenen voorgevel afgelijnd door imitatie hoekblokken en horizontaal gemarkeerd door een kordonband en bekronend hoofdgestel met overkragende houten kroon- en tandlijst op uitgelengde versierde consoles. Rechthoekige vensters op arduinen lekdrempels gevat in een bepleisterde omlijsting, op de begane grond versierd met vruchtenslingers en bekronende gestrekte druiplijst met sluitsteen; omlijsting met oren en versierde sluitsteen op de bovenverdieping. Centrale deur met gelijkaardige omlijsting als de benedenvensters en bekronend ijzeren balkonhek op versierde consoles met maskers en acanthusblad. Uitgewerkte houten deur met gesculpteerde maskers en griffioenen.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent, afdeling XXV (Sint-Denijs-Westrem), 1870/5.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris

Datum tekst: 1983

Relaties

maakt deel uit van Parochiekerk en pastorie Sint-Denijs met omgeving

Hogeheerweg, Kerkdreef, Kerkwegel, Loofblommestraat, Pastorijdreef (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.