Brouwerij Roegiers

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Sint-Denijs-Westrem
Straat Kerkwegel, Hogeheerweg
Locatie Kerkwegel 1, Hogeheerweg 1, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Brouwerij Roegiers

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Parochiekerk en pastorie Sint-Denijs met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 19-11-1996.

Beschrijving

Voormalige brouwerij Roegiers, opgericht in 1838, stopgezet in 1923. Behouden woonhuis en kelder van de brouwerij. Burgerhuis met voortuin afgesloten door een fraai ijzeren hek uitziend op het kerkhof. Bepleisterde en beschilderde voorgevel met dubbelhuisopstand, vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen, nok loodrecht op de straat), daterend van 1838. Rechthoekige omlijste vensters met arduinen lekdrempels, op de begane grond met sluitsteen, op de bovenverdieping met oren en panelen onder de dorpels. Horizontaliserende imitatiebanden, lijsten en kroon- en tandlijst als gevelaflijning. Centrale rechthoekige deur met empirewaaier. Vernieuwde bakstenen zijpuntgevel (aan de Hogeheerweg) met nieuwe natuurstenen hoekblokken en schouderstukken (oorspronkelijk beraapt).

Rechts aangebouwde vleugel van drie traveeën en twee bouwlagen en inmiddels reeds gesloopte brouwerijgebouwen volgens archiefstukken toegevoegd in 1866.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent, afdeling XXV (Sint-Denijs-Westrem), 1866/5.
  • DELBAERE E. 1980: Sint-Denijs-Westrem in beeld, deel 3, Dorpsgezichten, Sint-Denijs-Westrem, 10-11.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris

Datum tekst: 1983

Relaties

maakt deel uit van Kerkwegel

Kerkwegel (Gent)

maakt deel uit van Parochiekerk en pastorie Sint-Denijs met omgeving

Hogeheerweg, Kerkdreef, Kerkwegel, Loofblommestraat, Pastorijdreef (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.