erfgoedobject

Kasteeldomein Borluut

bouwkundig / landschappelijk element
ID
26871
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26871

Juridische gevolgen

Beschrijving

Nog deels omwald kasteel met prachtig park, door een brede lindendreef verbonden met de Kortrijksesteenweg. Huidige neoclassicistisch kasteel gebouwd circa 1858 in opdracht van graaf Borluut d'Hoogstraate naar ontwerp van een bekende tuinarchitect Van Damme-Sellier op de plaats van het vervallen zogenaamd "Wit kasteel", voor het eerst vermeld in 1411 en zetel van de heerlijkheid van de familie Borluut. Tot het domein behoorden eveneens een neerhof, gelegen tegenover het kasteel, links van de dreef, in kern opklimmend tot de 17de eeuw heden omgebouwd tot landhuis (nummer 69) en een grote boerderij zogenaamd "het Borluutse" in de Lauwstraat (nummer 57) gedateerd 1766 doch met oudere kern, heden eveneens gerenoveerd.

Sinds eind 19de eeuw eigendom van de familie Morel en volgens archiefstukken uitgebreid circa 1886 (gietijzeren terras aan de achterzijde) en 1914 (rechtertoren en erker) waardoor het kasteel zijn huidige uitzicht kreeg. Sinds 1978 in stadsbezit en gerestaureerd.

Gebouw op rechthoekige plattegrond met centrale voor- en achteruitbouw en rechts aanleunende achthoekige toren en erker. Fraai bepleisterde en geschilderde gevels, voor- en achtergevel met identieke ordonnantie: lijstgevels van vijf traveeën met drie bouwlagen verticaal gemarkeerd door kolossale pilasters op de hoeken en ter aflijning van het drie traveeën breed middenrisaliet. Horizontaliserende arduinen puilijst en aflijnend hoofdgestel met kroon- en tandlijst. Middenrisaliet met rondboogdeuren, in de voorgevel voorafgegaan door een brede arduinen trap met twee flankerende liggende leeuwen en afgedekt door een glas en metalen luifel. Twee "klassieke" beelden (gesigneerd L. Sarteel, 1915 en 1916) op hoge sokkel flankeren de middendeur. Achtergevel voorzien van een centraal terras met twee arduinen steektrappen (parallel met de gevel), met fraaie gietijzeren zuiltjes en leuningen. Bekronend hek van het balkon op de bovenverdieping. Voorts rechthoekige vensters met afgeronde bovenhoeken gevat in geprofileerde omlijsting met bekronende arduinen druiplijst op de hoofdverdieping en sluitsteen op de bovenste verdieping; arduinen lekdrempels op balusters of consooltjes.

Rechts aanleunende achthoekige toren, toegevoegd in 1914 met omlijste rechthoekige vensters, onder meer blinde vensters in voor- en achterzijde, met bekronende omlijste oculus en omlopende kordon. Aflijnende banden en boven de daklijst van het hoofdgebouw uitstekende achthoekige geleding onder leiendak met koepelbekroning.

Verzorgd interieur; ruime hal met spiegeldeuren en witmarmeren bordestrap met smeedijzeren leuning.

Omringend park met exotische bomen en serpentijnvijver toegankelijk via een arduinen brug, geflankeerd door vierkante hekpijlers met siervazen; ijzeren hek.

Links hiervan, gerestaureerde voormalige stallen. Rechts achteraan in het park, recent gerestaureerd tuinpaviljoen in rococostijl. Gebouwtje op vierkante plattegrond, volledig opgetrokken uit Franse zandsteen onder leien koepeldak. Voorgevel met hoog klokvormig fronton met rocaillestucwerk en buste. Hoge rondboogdeur (bewaard houtwerk) geflankeerd door Ionische zuilen. Uitgeholde geblokte pilasters op de vier hoeken. Zijgevels met rondboogvenster met rocaillesluitsteen.

 • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent, afdeling XXV (Sint-Denijs-Westrem), 1886/38 en 1914/11.

Bron: BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4nd, Brussel - Gent.
Auteurs: Bogaert, Chris
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Een circa 325 meter lange lindedreef, aangelegd in de as van het kasteel, verbindt sinds het begin van de 19de eeuw het domein langs de Kleine Gentstraat met de Kortrijksesteenweg, de belangrijkste verkeersas tussen Gent en Kortrijk. Het omliggende park omvat de deels bewaarde walgracht, een relict van de laatmiddeleeuwse site met walgracht op deze locatie, aangepast in de 19de eeuw en begin 20ste eeuw met serpentinevijvers, heuveltjes met vroegere belvedères of standbeelden en slingerpaden in kenmerkende landschappelijke stijl. Het park omvat talrijke exotische bomen, waaronder een Libanonceder. In het park bevinden zich nog de vroegere koetshuizen en een arduinen pomp. De tennisvelden rechts werden aangelegd nadat het park een publieke functie kreeg.

 • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO001085, Kastelen en buitenplaatsen te Gent (S.N., 1997).
Auteurs: Cox, Lise
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties

 • Is deel van
  Kasteeldomeinen Grand Noble en Borluut en omgeving

 • Is deel van
  Sint-Denijs-Westrem

 • Omvat
  Twee moerascipressen Kasteeldomein Borluut

 • Omvat
  Zichtas met rijen zomerlindes Kasteeldomein Borluut


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kasteeldomein Borluut [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26871 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.