erfgoedobject

Villa des Lilas

bouwkundig element
ID: 26881   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26881

Juridische gevolgen

Beschrijving

Achterin gelegen voormalig bloemistenhuis in neotraditionele baksteenarchitectuur, van circa 1900. Omringende tuin afgesloten door een laag bakstenen muurtje en fraai ijzeren hek tussen vernieuwde hekpijlers. Gebouw met twee bouwlagen onder schilddak (leien) met rechts uitspringend zijrisaliet met bekronende topgevel en linker hoektorentje onder leien tentdak. Rechthoekige vensters (kruiskozijn in het hoektorentje) onder strek van lichte baksteen. Borstweringen verlevendigd door decoratieve baksteenbanden en sierankers.

Rechts van het huis, tot garage aangepaste voormalige stallingen van een vroegere hoeve.

Voormalige aanhorigheden en hovenierswoning achteraan in het park (heden Pastorijdreef nummer 1).


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris
Datum  : 1983


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Villa des Lilas [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26881 (Geraadpleegd op 08-12-2019)