Twee dorpswoningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Sint-Denijs-Westrem
Straat Loofblommestraat
Locatie Loofblommestraat 45-47, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Twee dorpswoningen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Parochiekerk en pastorie Sint-Denijs met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 19-11-1996.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Rijhuizenblok bestaande uit twee dubbelhuizen met twee bouwlagen onder doorlopend zadeldak (Vlaamse pannen, nokrichting parallel aan de straat), in kern minstens opklimmend tot het eerste kwart van de 19de eeuw (zie 1801 gedateerde deurwaaier van nummer 45), aangepast in het derde kwart van de 19de eeuw.

Nummer 45. Beraapte en groengeschilderde voorgevel van vijf traveeën afgelijnd door imitatiehoekblokken. Rechthoekige omlijste vensters met oren, arduinen lekdrempels met persiennes op de begane grond, met sluitsteen en panelen onder de dorpels op de bovenverdieping, houtwerk uit het derde kwart van de 19de eeuw voor ramen. Centrale rechthoekige deur in vlakke bepleisterde omlijsting met oren, houten tussendorpel en waaier met jaartal 1801. Bekronend reclamepaneel onder glas.

Nummer 47. Bepleisterde en beschilderde voorgevel van vier traveeën verrijkt met imitatiebanden en beraapte panelen met centraal medaillon met hoofdje in de borstwering van de bovenverdieping. Rechthoekige vensters met persiennes op de begane grond, in stucomlijsting op de bovenverdieping. Fraai houtwerk voor de ramen met afgeronde hoeken (derde kwart van de 19de eeuw).

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris

Datum tekst: 1983

Relaties

maakt deel uit van Loofblommestraat

Loofblommestraat (Gent)

maakt deel uit van Parochiekerk en pastorie Sint-Denijs met omgeving

Hogeheerweg, Kerkdreef, Kerkwegel, Loofblommestraat, Pastorijdreef (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.