Pastorie Sint-Denijsparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Sint-Denijs-Westrem
Straat Pastorijdreef
Locatie Pastorijdreef 2, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Pastorie Sint-Denijsparochie

Deze bescherming is geldig sinds 19-11-1996.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Parochiekerk en pastorie Sint-Denijs met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 19-11-1996.

Beschrijving

Ruim dubbelhuis met voortuin afgesloten door een ijzeren hek op bakstenen voet, rechts omhaagd. Voorgevel in neogotische stijl, volgens bouwaanvraag van 1881 en gesigneerd J. Hoecke (?), bouwkundige. Gebouwd op de plaats van de vroegere pastorie van 1755 waarvan enkel de stallingen overblijven. Bakstenen gebouw van vijf traveeën met twee bouwlagen en zadeldak (Vlaamse pannen, nok parallel met de straat), met zijaandaken en geprofileerde schouderstukken. Gemarkeerde middentravee met ingangsportiek onder leien zadeldakje en dakvenster met puntgevel. Brugse travee waarin hoge arduinen kruiskozijnen en spitsbogige boogvelden gevat zijn. Lelieankers op de penanten. Aflijnende rechte muizentand onder de gootlijst.

Eenvoudige bakstenen achtergevel geritmeerd door kruiskozijnen, met rolluikkasten op de begane grond. Centrale deur met bolkozijn bovenlicht. Links hiervan arduinen gevelsteen met jaartal "ANNO D.O.M. MDCCCLXXXV, Pastor L. Van Hoorebeke".

Links aangebouwde twee traveeën onder lager zadeldak en haakse vleugel van de voormalige stallingen van de pastorie van 1755. Gewitte bakstenen gevel met drie korfboognissen op geprofileerde imposten; rechthoekige deuren en poort links

  • Modern kerkarchief Sint-Denijs-Westrem.
  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent, afdeling XXV (Sint-Denijs-Westrem), 1886/50.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris

Datum tekst: 1983

Aanvullende informatie

De pastorietuin die zich vroeger uitstrekte langsheen de Pastorijdreef behield enkel achter de pastorie gedeeltelijk zijn oorspronkelijke aanleg met talrijke bomen. Eén linde (Tilia) en zeven haagbeuken (Carpinus betulus) lijnen de pastorietuin af langs de Hogeheerweg en vormen er een uniek groen scherm binnen de dorpskom. De Pastorijdreef, tussen de Kerkdreef en de vroegere Kerkstraat, thans Loofblommestraat, liep oorspronkelijk tussen de grote pastorietuin en de tuin, vroeger bloemisterij horende bij Villa des Lilas. De voor het verkeer afgesloten dreef is afgezoomd met meidoorn.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO002010, Parochiekerk Sint-Denijs (VAN DEN BOSSCHE H., BOAGERT C. & VAN DER LINDEN G., 1996).

Daemen, Caroline (01-07-2015 )

Relaties

maakt deel uit van Parochiekerk en pastorie Sint-Denijs met omgeving

Hogeheerweg, Kerkdreef, Kerkwegel, Loofblommestraat, Pastorijdreef (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.