erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
26898
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26898

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voorheen omwalde hoeve met losstaande bestanddelen en boomgaard, van de straat afgescheiden door een gracht en toegankelijk via twee ijzeren hekken tussen vierkante gemetselde hekpijlers. Ten westen, woonhuis van vijf traveeën met één bouwlaag en zadeldak (Vlaamse pannen, nok evenwijdig aan de straat) met rechter zijaandak, in kern minstens opklimmend tot eerste helft 18de eeuw. Verankerde witgekalkte gevels op gepikte plint. Rechthoekige vensters op dorpels met tegels en houten lateien (sporen van zandstenen lateien en ontlastingsbogen), duimen en gedeeltelijk bewaarde luiken. Vernieuwde korfboogdeur in bakstenen omlijsting. Rondboogvenster in rechterzijaandak, linker zijgevel met deur en zolderluik.

Ten zuiden en voorheen buiten de omwalling gelegen ruime stallingen (nok loodrecht op de straat) met gedeeltelijk beraapte gevels onder zadeldak. Ervoor bakstenen bakoventje.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris
Datum  : 1983


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26898 (Geraadpleegd op 18-04-2021)