erfgoedobject

Dorpswoning, gedateerd 1632

bouwkundig element
ID
26903
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26903
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Alleenstaand, achterin gelegen traditioneel huis met voor- en achtertrapgevel (8 trappen en topstuk) onder hoog, vernieuwd zadeldak (mechanische pannen, nok loodrecht op de straat), in het getrapt dakvenster boven de ingangsdeur in de linkergevel gedateerd "anno 1632". Rechter aanbouwsel met lagere trapgevels (3 trappen en topstuk) onder afzonderlijk zadeldak daterend van een uitbreiding uit begin 20ste eeuw. Heden gecementeerde gevels met bewaarde hartvormige muurankers. Getrapte voorgevel van één travee met vernieuwd kruiskozijn op de begane grond en nog oorspronkelijk, verweerd zandstenen kruiskozijn in de geveltop. Zijgevel van drie traveeën met twee vernieuwde kruiskozijnen en centrale rechthoekige deur met vermeld dakvenster. Achtertrapgevel van twee traveeën met eveneens vernieuwde kruiskozijnen op de begane grond en een korfboogvenstertje in de met leien beslagen trapgevel. Recenter aanbouwsel met een venster.

Interieur met behouden salon in rococostijl: prachtig stucplafond en schouw.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dorpswoning, gedateerd 1632 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26903 (Geraadpleegd op )