erfgoedobject

Boerenwoning

bouwkundig element
ID: 26919   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26919

Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Voormalig pachtgoed van de abdij van Doornzele, reeds vermeld vanaf de 15de eeuw. Door weilanden omgeven hoeve met losstaande bestanddelen geschikt rondom een ruim beboomd en begraasd erf en toegankelijk via twee ijzeren hekken (een groot en een klein) tussen vierkante, gemetselde hekpijlers.

Ten noorden, boerenhuis van zeven traveeën met één bouwlaag en zadeldak (zwarte Vlaamse pannen, nok parallel met de straat), in zijn huidige vorm opklimmend tot de 18de eeuw. Beschilderde bakstenen voorgevel op grijze plint. Dubbelhuisopstand. Rechthoekige beluikte vensters met arduinen lekdrempels en houtwerk uit derde kwart 19de eeuw. Licht getoogde deur in 18de-eeuwse beschilderde bakstenen omlijsting met oren en druiplijst. Zijaanbouwsels onder lessenaarsdak.

Ten westen, recentere stallingen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat).

  • DE VOS A. 1971: Geschiedenis van Ertvelde, Ertvelde, 367 en 499.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 1983


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Boerenwoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26919 (Geraadpleegd op 24-10-2020)