erfgoedobject

Hoeve Dossche

bouwkundig element
ID: 26949   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26949

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Dossche
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • omvat de aanduiding als beschermd monument Hoeve Dossche: boerenwoning
    Deze bescherming is geldig sinds 07-10-1993

Beschrijving

Zogenaamd "Hoeve Dossche". Gelegen ten noorden van de kerkdries en naast het zogenaamde "Woestijnegoed", thans grotendeels omgeven door nieuwe villa's. Eertijds omwalde "motte". Zou deel uitgemaakt hebben van het omwalde complex gebouwen zogenaamd "Vroonhof-Vroonstalle", het oude centrum van Wondelgem na de invallen van de Noormannen.

Ten zuiden, fraaie woning van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen) tussen zijtrapgevels, daterend uit de 16de eeuw, volgens A. Heins van circa 1520-30, volgens De Potter in de schouw gedateerd 1572 (jaartal nu verdwenen). Gecementeerde voorgevel met dubbelhuisopstand. Op de bovenverdieping behouden stenen kruiskozijnen. Eenvoudige rechthoekige deur, bovenaan geflankeerd door twee kleine, zwartgeschilderde bustes met wapenschildjes. Verankerde zijtrapgevels (7 treden + topstuk) van twee traveeën met gedichte stenen kruiskozijnen en bolkozijn in de geveltop, met behouden duimen. Mank zadeldak met klokje, aan de achterzijde afhellend tot begane grond. Achteraanbouwsel van 1866 en zijaanbouwsel van 1881.

Ten noordwesten stallingen en schuurvleugel in L-vorm van 1881.

Binnenin: in beide vertrekken op de begane grond, bewaarde moerbalken met geprofileerde uiteinden rustend op natuurstenen, beschilderde consooltjes.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent, afdeling XXX (Wondelgem), 1866/20, 1881/26.
  • DE POTTER F.-BROECKAERT J. 1864-1870: Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, reeks I, deel 7, Gent, 10.
  • HEINS A. 1911: A propos de quelques anciennes constructions à Wondelgem avec plans et croquis, Bulletin de la société d'histoire et d'archeologie XIX, 368-369.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 1983


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve Dossche [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26949 (Geraadpleegd op 28-10-2020)