Hoeve en afspanning Ouwe Klosse

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Zwijnaarde
Straat Grotesteenweg-Zuid
Locatie Grotesteenweg-Zuid 49, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve en afspanning Ouwe Klosse

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd "Ouwe Klosse". Voormalige hoeve en afspanning, voorheen op de gevel gedateerd 1789. Hoekgebouw op L-vormige plattegrond. Voorgevel van heden zes traveeën met één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen, nok evenwijdig aan de straat), met zijpuntgevels met muurvlechtingen en vernieuwd tuitvormig dakvenstertje boven de deur. Gewitte gevel op beschilderde plint. Rechthoekige vensters (vernieuwde ramen) met kleurig geschilderde luiken en arduinen lekdrempels. Rechthoekige deur in vlakke bakstenen omlijsting op neuten in de derde travee. Rechts afgekante hoek, zichtbare zijpuntgevel en L-vormige vleugel onder haaks zadeldak (Vlaamse pannen), met rechter zijaandak met muurvlechtingen. Rechthoekig, hoog geplaatst venster van opkamer. Lagere, voormalige stallingen met haast blinde gevel in de Krekelstraat. Erfgevel met rechthoekige vensters en voorheen met dakvenster in tuitgevelvorm. Recente bijgebouwen.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris

Datum tekst: 1983

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Grotesteenweg-Zuid

Grotesteenweg-Zuid (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.