erfgoedobject

Oliewindmolen met molenaarswoning

bouwkundig element
ID: 26968   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26968

Juridische gevolgen

Beschrijving

Stenen oliewindmolen, later ook graanmolen met molenaarshuis gelegen op de hoek met de huidige Tramstraat. Beltmolen ten westen van het terrein, ten oosten ervoor ruim gekasseid erf omsloten door het molenaarshuis ten noorden, stallingen ten oosten (nok parallel met de straat) en koetshuis ten zuiden (nok loodrecht op de straat). Toegang via een ijzeren hek tussen laatstgenoemde gebouwen.

Molen gebouwd circa 1700 als oliewindmolen (lijnolie), later graanmolen gedeeltelijk met wind- en dieselkracht aangedreven en van 1945 tot 1965 uitsluitend met elektrische drijfkracht in werking gesteld. Grondig gerestaureerd in 1971-1972 met vernieuwing van de kap, wieken, raderwerk, ramen en deuren en hervoegen van het metselwerk. Heden niet meer maalvaardig daar een groot deel van de binnenuitrusting verloren ging.

Huidige beltmolen met 19de-eeuws voorkomen, met deels gemetselde en deels begroeide teelt. Conische bakstenen romp met getoogde muuropeningen onder waterlijst, ramen met metalen roedeverdeling. Bekronende gebroken kap (leien) met vooraan het molenkruis met twee stalen roeden en houten windplanken en achteraan een gesloten keuveleinde met houten zwepen en spruiten. Staart zonder kruiwerk. Gemetseld gedeelte van de teelt met centrale getoogde poort, rechthoekige deur en getoogd beluikt venstertje. Links en rechts, haakse aanbouwsels onder lessenaarsdak. Trap op overgang van begroeid en gemetseld gedeelte.

Interieur met frontaal opgestelde maalstoel.

Molenaarshuis ten noorden, voor de molen: oorspronkelijk dubbelhuis van vijf traveeën met één bouwlaag en zadeldak (mechanische pannen, nok loodrecht op de straat), minstens opklimmend tot begin 19de eeuw, in 1847 met toevoeging van linker travee, heden met vernieuwd bakstenen parement. Rechthoekig beluikte vensters met arduinen lekdrempels. Rechthoekige deur in vlakke arduinen omlijsting. Verankerde, gewitte bakstenen zij- en achtergevel op gepikte plint. Getoogde achterdeur en links getralied venster.

Lagere stallingen ten oosten met verankerde gewitte gevels op gepikte plint. Afdekkend zadeldak (Vlaamse pannen, nok parallel met de straat). Rechthoekige poort onder overstekend dakschild. Ten zuiden, karrenhuis met verankerde gewitte gevels onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, leipannen) met onder meer ruime rechthoekige poorten onder houten latei; aflijnende getrapte daklijst. Klimmende dakkapel in de erfgevel.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, mutatieschetsen Gent, afdeling XXIV (Zwijnaarde), 1847/3.
  • DE LEY H. 1976: De stenen molen van Zwijnaarde, Berichten van de heemkring Scheldeveld VIII.1, 2-3.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris
Datum  : 1983


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Oliewindmolen met molenaarswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26968 (Geraadpleegd op 27-01-2020)