erfgoedobject

Langgestrekte hoeve

bouwkundig element
ID
26969
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26969
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Achterin gelegen langgestrekte hoeve met dwarsschuur, ruim begraasd en gedeeltelijk beboomd erf met verharde toegangsweg vanaf het ijzeren straathek.

Ten westen, woonhuis van vijf traveeën met één bouwlaag en zadeldak (Vlaamse pannen, nok evenwijdig aan de straat), in kern opklimmend tot de 17de eeuw. Rechter zijaandak met getrapt schouderstuk en sporen van muurvlechtingen. Verankerde gewitte erfgevel op gepikte plint. Rechthoekige deur en vensters (vernieuwd houtwerk in tweede kwart 20ste eeuw).

Rechts aanleunend onder zelfde dak, huidige stallingen met van links naar rechts een laag deurtje met behouden latei op consooltjes en gedicht bolkozijn bovenlicht (17de eeuw), ernaast twee verkleinde vensters met sponning en sporen van ontlastingsbogen en duimen, een recentere hoge deur en vierkant venstertje, een staldeur onder houten latei met erboven een laadvenster onder zadeldakje en tenslotte een koestal met korfboogdeur en vierkant venster. Rechter zijaandak met muurvlechtingen. Ervoor waterpomp.

Ten zuiden, ruime dwarsschuur onder hoog zadeldak (Vlaamse pannen, nok loodrecht op de straat), links met sporen van muurvlechtingen. Gewitte gevels op gepikte plint. Rechthoekige deuren en hoge doorrit onder verhoogd dekschild aan de erfzijde.

Achteraan ommuurd erf met recentere stallingen ten zuiden.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Langgestrekte hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26969 (Geraadpleegd op )