erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
26971
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26971
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen met woonhuis ten noordoosten en dwarsschuur ten zuidoosten van het ruime begraasde erf, toegankelijk via een ijzeren hek tussen gemetselde hekpijlers.

Woonhuis van zes traveeën met één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen, nok loodrecht op de straat), met zijaandaken en muurvlechtingen, opklimmend tot de 18de eeuw. Witgekalkte bakstenen gevels op gepikte plint. Rechthoekige beluikte vensters op arduinen lekdrempels. Vernieuwde rechthoekige deur in tweede travee. Links en rechts recentere aanbouwsels onder lessenaarsdak.

Ten zuiden, vernieuwde sobere bakstenen dwarsschuur onder zadeldak (Vlaamse pannen, nok evenwijdig met de straat), zonder verdere noemenswaardigheden.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris
Datum  :

Aanvullende informatie

Het woonhuis werd vernieuwd.
Auteurs : Verhelst, Julie
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26971 (Geraadpleegd op )