erfgoedobject

Kasteel Wouwendonk

bouwkundig element
ID: 2698   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/2698

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kasteel Wouwendonk
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Voormalig Kasteel Wouwendonk, modo Kasteel Gevers, heden "Sint-Norbertusinstituut voor verpleegkunde".

Historiek

In 1850 liet Jan Balthazar De Haen, ereprocureur te Antwerpen, een "maison de campagne" bouwen naar ontwerp van J.P. Cluysenaar, een befaamde Brusselse architect. Het kasteeltje, opgetrokken op gronden van de "oude pastorie", veranderde herhaaldelijk van eigenaar tot het in 1865 werd aangekocht door Eugène Gevers, suikerraffineerder te Antwerpen; tot 1924 eigendom van deze familie en geleidelijk uitgegroeid tot een groots domein met twee remises, een oranjerie, een rustpaviljoen, een tennis- en cricketveld, een vijver en beukendreef. In 1924 aangekocht door de Duffelse kloostergemeenschap Convent van Betlehem, die het gebouw herinrichtte als ziekenverblijf voor psychiatrische patiënten en het in 1932 uitbreidde met een zijvleugel. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg het kasteel een nieuwe invulling. Een halve eeuw lang deed het dienst als onderwijsinstelling voor zorg- en verpleegkundigen. Hersteld en gerenoveerd in 1981 met onder meer de volledige reconstructie van de halfronde erker aan westgevel; het interieur werd aangepast en de plafonds verlaagd.

Beschrijving

Neoclassicistisch kasteeltje op nagenoeg rechthoekige plattegrond, van 1850 met gevelhoge, rechthoekige erker aan oostgevel en halfronde aan westgevel; haakse zijvleugel met sober neoclassicistisch uitzicht als uitbreiding van 1932. Het ontwerp vertoont een schilddak in plaats van het huidige, vermoedelijk latere mansardedak. Bepleisterd complex van twee bouwlagen en souterrain onder haakse mansardedaken (nokken parallel aan en loodrecht op de straat, kunstleien) met dakvensters in houten portiekomlijsting. Rechthoekige vensters met arduinen lekdrempels op voluutconsoles; houtwerk grotendeels vervangen door PVC. Erker aan oostzijde opgevat als ingangstravee met bordestrap en arduinen portiek, voorzien van een klassiek hoofdgestel met trigliefen; bovenvensters in omlijsting onder kroonlijst en met balusters op de borstweringen. Omlopende houten kroonlijst op klossen.

  • MOENS R. 2017: De geschiedenis van het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel. Van gesloten gesticht naar open centrum, Duffel.
  • S.N., Maisons de campagne, châteaux, fermes, maisons de jardinier, garde-chasse et d'ouvriers, etc. exécutés en Belgique par Jean-Pierre Cluysenaar, Brussel, 1859, p. 8.
  • S.N., Monumentenfolder gemeentebestuur.

Bron     : -
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Kasteel Wouwendonk [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/2698 (Geraadpleegd op 25-02-2020)