erfgoedobject

Semi-gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
26989
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26989
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Semi-gesloten hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Semi-gesloten hoeve met ten westen het woonhuis, ten noorden aansluitende stallingen en losstaande oudere en recentere bijgebouwen ten oosten van het ruime begraasde erf toegankelijk via een ijzeren hek tussen vierkante gemetselde hekpijlers, rechts met kleine nis voor heiligenbeeldje.

Langgestrekte hoeve met centraal woonhuis links en rechts geflankeerd door stallingen. Vijf traveeën brede erfgevel met één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen, nok loodrecht op de straat), daterend uit de 18de eeuw. Heden beraapte lijstgevel met bepleisterde geprofileerde band onder de daklijst. Gecementeerde plint. Rechthoekige vlak omlijste vensters met duimen en luiken; arduinen dorpels. Korfboogdeur in vierde travee: baksteenomlijsting met oren en bekronende nis met Heilig Hart-beeldje onder beschilderde festoenen iets lager linker aanbouwsel van twee traveeën met linker zijaandak en muurvlechtingen getoogd zolderluik. Ruime poort en vernieuwd venster in erfgevel. Rechter aanbouwsel, eveneens onder lager zadeldak met drie traveeën voorzien van korfboogdeurtjes in de erfgevel. Witgekalkte, haast blinde achtergevels met getrapte daklijst. Twee getraliede vensters in laatste aanbouwsel.

Noordelijke stallingen met gewitte gevels onder zadeldak (Vlaamse pannen, nok evenwijdig aan de straat), met centrale doorrit naar achter gelegen weilanden.

Ten oosten, voormalig bakhuis met witgekalkte gevels op gepikte plint, afgedekt door zadeldak (Vlaamse pannen, nok loodrecht op de straat), met zijaandaken en muurvlechtingen, eveneens daterend uit de 18de eeuw. Erfgevel met twee korfboogdeurtjes. Aflijnende getrapte daklijst. Links recentere aanbouwsels onder lessenaarsdak.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Semi-gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26989 (Geraadpleegd op )