Huis In de Vos

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Oudenaarde
Straat Baarstraat
Locatie Baarstraat 6, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenaarde (adrescontroles: 01-02-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenaarde (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis In de Vos

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Huis In de Vos: voorgevel en daken
gelegen te Baarstraat 6 (Oudenaarde)

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

Beschrijving

* Voorheen winkelhuis en volgens archieffoto pelsen- en matrassenmakerij, zogenaamd "In de Vos". Rijhuis van vier traveeën en drie bouwlagen met voorheen bepleisterde, thans gecementeerde lijstgevel, vermoedelijk uit eind 18de eeuw of begin 19de eeuw. Gemarkeerde registers door gekorniste kordons. Vier licht uitspringende venstertraveeën met twee geaccentueerde middentraveeën onder gekorniste kroonlijst; penanten rustend op afgevlakte consoles met guttae; bekronend driehoekig fronton voorzien van tandlijsten en oculus. Vernieuwde rechthoekige ramen. Winkelpui en rechthoekige deur links leidend naar achterhuis, daterend van 1928.

  • Stadsarchief Oudenaarde, Modern Archief, nr. OUD. 874.1-4106.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Baarstraat

Baarstraat (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.