erfgoedobject

Herberg In Sint Eloi

bouwkundig element
ID
27018
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27018

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Herberg In Sint Eloi
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Volgens landboek in zeventiende eeuw zogenaamd "De Buuse". Volgens sporen van opschrift, in twintigste eeuw herberg zogenaamd "In St. Eloi". Grijsgeschilderde tuitgevel van twee traveeën en twee bouwlagen met steil zadeldak (kunstleien, nok loodrecht op de straat). Aangepaste muuropeningen, deur geflankeerd door twee winkelraampjes uit negentiende of twintigste eeuw. Onder gecementeerde plint sporen van Doornikse steen. Geknikte zijgevel uitziend op steeg leidend naar de kerk van Pamele. Achterpuntgevel met twee gekoppelde vensters met penant in Doornikse steen en één deur op de gelijkvloerse verdieping en één bovenvenster. Erachter gelegen gebouw, voorheen gesplitst in arbeiderswoningen, aansluitend bij de kloostergebouwen van de zwartzusters van Pamele.

  • MINNAERT S. 1976: Inventaris van het landboek van Oudenaarde, Oudenaarde, 50.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :

Aanvullende informatie

In 2003 werden de huizen aan de Baarstraat 15-17 verbouwd tot vier sociale woningen door de sociale huisvestingsmaatschappij Elk Gezin een Dak.
Auteurs : Vandeweghe, Evert
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Herberg In Sint Eloi [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27018 (Geraadpleegd op )