Herberg In Sint Eloi

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Oudenaarde
Straat Baarstraat
Locatie Baarstraat 15, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herberg In Sint Eloi

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Oudenaarde

Deze bescherming is geldig sinds 05-05-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Volgens landboek in zeventiende eeuw zogenaamd "De Buuse". Volgens sporen van opschrift, in twintigste eeuw herberg zogenaamd "In St. Eloi". Grijsgeschilderde tuitgevel van twee traveeën en twee bouwlagen met steil zadeldak (kunstleien, nok loodrecht op de straat). Aangepaste muuropeningen, deur geflankeerd door twee winkelraampjes uit negentiende of twintigste eeuw. Onder gecementeerde plint sporen van Doornikse steen. Geknikte zijgevel uitziend op steeg leidend naar de kerk van Pamele. Achterpuntgevel met twee gekoppelde vensters met penant in Doornikse steen en één deur op de gelijkvloerse verdieping en één bovenvenster. Erachter gelegen gebouw, voorheen gesplitst in arbeiderswoningen, aansluitend bij de kloostergebouwen van de zwartzusters van Pamele.

  • MINNAERT S. 1976: Inventaris van het landboek van Oudenaarde, Oudenaarde, 50.

Bron: Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1996

Aanvullende informatie

In 2003 werden de huizen aan de Baarstraat 15-17 verbouwd tot vier sociale woningen door de sociale huisvestingsmaatschappij Elk Gezin een Dak.

Vandeweghe, Evert (23-12-2015 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Baarstraat

Baarstraat (Oudenaarde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.